به گزارشافکارنیوز، داریوش پاک بین گفت: این سهام در آینده متناسب با پرداخت اقساط، آزاد و در فرابورس قابل معامله خواهد شد و ابتدا سهام اقساط دو دهک اول جمعیتی یعنی کشاورزان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تمام می شود و سهام بقیه دهک ها نیر متناسب با اقساط پرداخت شده آزاد خواهد شد.

وی افزود: هیچ شرکت تعاونی سهام عدالت خرید و فروش سهام عدالت ندارد و برای افرادی که با روش های غیرقانونی این سهام را خرید و فروش کنند انتقال سهام صورت نخواهد گرفت و موجب لغو امتیاز سهام عدالت افراد می شود.

پاک بین گفت: ارزش سهام عدالت حدود ۳ برابر رقم اسمی آن است و توصیه می کنیم سهامداران عدالت هوشیاری خود را حفظ کنند.

مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت کشور پیش از این هم گفته است: آمار مشمولان طرح توزیع سهام عدالت قرار است تا ۵۵ میلیون نفر افزایش یابد.

پاک بین افزوده است: سهام عدالت تاکنون در اولویت متعدد از جمله قشرهای آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ‌و سازمان بهزیستی و همچنین ساکنان مناطق روستایی و کارگران ساختمانی و کارمندان توزیع شده است.

این طرح ابتدا شامل هفت دهک جمعیتی معادل ۴۵ میلیون نفر می شد که اخیرا قرار شده است تا ۵۵ میلیون نفر برسد.

هم اکنون طرح توزیع سهام عدالت کارگران ساختمانی در حال اجراست و برنامه جدیدی نداریم و حتما در صورت ساماندهی مرحله تکمیلی اطلاع رسانی می شود و حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر اضافه خواهند شد.

از بیش از ۶۳ شرکتی که سهام آنها برای طرح سهام عدالت واگذار شده است ۳۴ شرکت در بورس حضور دارد و از بهترین های بنگاههای اقتصادی محسوب می شود که هلدینگ خلیج فارس یکی از این شرکتهاست.

ارزش این سهام متناسب با رشد شاخص های بورس افزایش می یابد و اقساط آنها از طریق سود سهام پرداخت می شود.

تاکنون بخشي از قيمت سهام از اين طريق پرداخت شده است و پس از تکميل طرح در خصوص حضور اين سهام در بورس يا فرابورس و خريد و فروش آن تصميم گيري خواهد شد.