گروه اقتصادی:

با گرانی های اخیر و روزهای پایانی عمر دولت دهم، بانک مرکزی در ارائه آمار مربوط به نرخ تورم دقیق تر و منظم تر عمل می کرد. درتیرماه، بانک مرکزی نرخ های تورم را به صورت هفتگی اعلام می کرد و مردم نیز برای اولین بار با آمار ارائه شده، کمتر احساس غریبگی می کردند.

به گزارشافکارنیوز، در طی یک سال اخیر، در حالی گرانی جیب تمام مردم ایران به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه گرفته است که ارزش ریال به شدت کاهش یافته است و باعثشده تا مردم بیش از پیش گرانی را لمس کنند. اما در ۷۵ سال اخیر، نرخ تورم در ایران چه روندی را طی کرده است؟

قبل از آغاز بررسی لازم است یادآور شویم که محاسبه نرخ تورم از دولت به دولتی دیگر تفاوت داشته است؛ به طور مثال در دوران ریاست جمهوری نهم، مسکن تنها ۲۶درصد در محاسبه تورم سهم داشت و این در حالیست که سهم مسکن در سبد تورمی دولت های ماقبل بیش از این میزان بود. همچنین اثرات نقش جنگ تحمیلی و تحریم های پس از انقلاب اسلامی را نباید در نرخ های تورم بعد از سال ۱۳۵۷ را نادیده گرفت.

بیشترین و کمترین نرخ های تورم ایران در قبل از انقلاب اسلامی و در دوران رژیم شاه مخلوع به ثبت رسیده اس. طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۱۶، در حالی نرخ تورم به رقم ۲۱.۲ درصد رسیده بود که در سال ۱۳۱۷، این نرخ با کاهش عجیب تک رقمی شد و به ۸.۸ درصد رسید. این کاهش چندان دوامی نداشت. چرا که در طی سال های ۲۰ تا ۲۲ هجری شمسی، نرخ تورم در ایران بیشترین رقم خود را توانست به ثبت برساند. در سال ۲۲ بود که نرخ تورم، از ۱۰۰درصد نیز گذشت و به رقم بی سابقه ۱۱۰درصد رسید. بدین ترتیب بیشترین نرخ تورم در طی ۷۵ سال اخیر در سال ۲۲ با رقم ۱۱۰درصد ثبت شد.

از سال ۲۲ تا ۵۷ یعنی در طی ۳۵ سال، تورم ایران در ۸سال دو رقمی بود که سال های ۵۲ تا ۵۷، از سال هایی بود که نرخ تورم دو رقمی به مردم ایران تحمیل شد. از سال ۵۷ تا ۹۱ نیز تنها دو سال یعنی سال ها ۶۴ و ۶۹، مردم طعم تورم تک رقمی را چشیدند که یکی از آن سال ها در بحبوحه جنگ و سال دیگر آن کمی بعد از اتمام دفاع مقدس بوده است. در سال ۱۳۶۴، تورم در حدود ۷درصد و در سال ۱۳۶۹ نیز در حدود ۹ درصد ذکر شده است.

از سال ۵۷ تا ۶۹، سال های ۶۵،۶۶ و ۶۷ بیشترین نرخ تورم را به ثبت رسانده اند. در طی این ۳سال نرخ تورم به ترتیب ۲۳.۷، ۲۷.۷ و ۳۰درصد بوده است. با به پایان رسیدن جنگ تحمیلی و آغاز دولت سازندگی، از آنجایی که بازسازی کشور به شدت احساس می شد، تزریق نقدینگی در کنار برخی از تصمیمات غلط مسئولان آن دولت، نرخ تورم در رقم صعودی قرار گرفت و پس از ۵۴ سال در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم توانست سطح ۴۹درصدی را لمس کند. پس از آن سال های ۸۰،۸۴ و ۸۸ کمترین نرخ تورم را با ثبت ارقام ۱۱.۴، ۱۰.۴ و ۱۰.۸ درصد از آن خود کرده اند.

تورم ۳۰.۵درصدی سال ۹۱ نیز ششمین نرخ تورم بالایی است که در طی ۷۵سال اخیر رخ داده است.

گمان نکنید که نرخ تورم در ایران همواره در سطح بالایی و دو رقمی بوده است. چرا که تاریخ ایران تورم های تک رقمی آن هم از نوع دهم درصدی را در حافظه خود به یادگار دارد. به طور مثال تورم در سال های ۴۴،۴۵ و ۴۶ به ترتیب ۰.۳، ۰.۳ و ۰.۸ درصد بوده است یا در سال ۳۷ و ۴۲ نرخ تورم تنها ۱درصد عنوان شده است.

امروز ژاپنی ها با پدیده ای دست و پنجه نرم می کنند به اسم تورم منفی که واقعا برایشان دردسر ساز شده است. شاید جالب باشد بدانید که این پدیده در ایران نیز رخ داده است؛ پدیده ای که در طی آن قیمت ها سال به سال ارزان تر می شود! بین سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۹۱، نرخ تورم، در سه سال رقم منفی را به خود اختصاص داد. سال های ۲۴،۲۵ و ۲۹، سال هایی هستند که در آنها نرخ تورم منفی رخ داده است. رقم تورم در این سه سال به ترتیب منفی ۱۴.۴، منفی ۱۱.۱ و منفی ۱۷.۷درصد بوده است.