به گزارش افکانیوز، ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در سال جاری موجب کاهش رشد نقدینگی شده است، اظهار داشت: نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۲ با ۲.۷ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: با توجه به نرخ رشد ۵.۵ درصدی نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۱، رشد نقدینگی در سه ماهه سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این مدت رشد پایه پولی منفی بوده است، گفت: حجم پایه پولی در سه ماه اول امسال ۵ درصد کاهش یافته که این اتفاق به دلیل مدیریت و نظارت جدی بانک مرکزی بر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش بدهی بخش دولتی بوده است.

*کاهش ۴۸ هزار میلیارد ریالی حجم پایه پولی در سه ماهه امسال

به گفته وی حجم پایه پولی از ۹۷۵ هزار میلیارد ریال به ۹۲۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

اکرمی تصریح کرد: با توجه به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در شش ماهه اول سال گذشته، بانک مرکزی تلاش کرد تا پایه پولی کنترل و نقدینگی در سطح معقولی کنترل شود.

وی با اشاره به رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصدی در سال ۹۰، افزود: در آن سال رشد نقدینگی در سه ماهه اول، مشابه امسال ۲.۷ درصد بود و بنابراین در صورت ادامه این روند، رشد نقدینگی تا پایان سال به از عدد ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به افزایش ۸ درصدی ضریب فزاینده پولی ادامه داد: هم‌اکنون این عدد به ۵.۰۹۹ رسیده است؛ بخش عمده رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری، افزایش ضریب فزاینده پولی است که از منظر علم اقتصاد، افزایش نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده بسیار مطلوب‌ است.

*پیش‌بینی نرخ رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۲

اکرمی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال حجم نقدینگی به چه عددی خواهد رسید، گفت: پیش‌بینی سخت است اما تمام تلاش‌های بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و در صورت ادامه این روند، نرخ رشد به ۲۰ درصد خواهد رسید و در صورت به کارگیری سیاست‌های انقباضی بیشتر امکان تحقق عدد‌های پایین‌تر هم وجود دارد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همه هدف بانک مرکزی کنترل تورم با ابزار کنترل پایه پولی و نقدینگی است؛ البته نقدینگی به گونه‌ای باید کنترل شود که به رشد اقتصادی کشور لطمه‌ای وارد نکند.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی پیش از این با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند ۹۱ معادل ۱.۴ درصد افزایش داشته، گفت: نقدینگی در اردیبهشت به ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است