به گزارش افکارنیوز، در ابتدای این جلسه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گزارشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به هیات وزیران ارائه کرد و مقرر شد کارگروهی به اسحاق جهانگیری ریاست معاون اول رییس‌جمهور و وزیران ذیربط نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، طراحی و پیش‌بینی سازوکارهای اجرای مرحله دوم و تصمیم‌گیری و نظارت درباره حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام کند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و به تصویب رسید.

بررسی و تصویب برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال جاری درباره استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و کمک‌های دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی از جمله این مصوبات است.

در پایان جلسه، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز گزارشی از آمادگی آن وزارتخانه در آستانه بازگشایی مدارس، شروع سال تحصیلی جدید، چاپ و توزیع کتابهای درسی دانشآموزان و اختصاص سرانه واحدهای آموزشی ارائه کرد.