به گزارش افکارنیوز، با پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت جدید مرکز آمار نیز مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی که بیانگر وضعیت و شرایط تحویل گرفته شده توسط دولت یازدهم است را در درگاه ملی آمار قرار داد.

بنابراین گزارش جمعیت ایران در آخرین سرشماری در سال ۹۰ نزدیک به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر بوده که بیانگر نرخ رشد جمعیتی ۱.۲۹ درصد است.

همچنین از بین جمعیت بیش از ۷۵ میلیونی کشور نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و بیشتر تا پایان سال ۹۱ حدود ۸۴.۷ درصد و بعد خانوار ۳.۵ بوده است.

اما زنان نسبت به مردان به زندگی امیدوارترند به طوری که طبق آخرین آمار در سال ۹۰ امید به زندگی در زنان در بدو تولد ۷۴.۶ سال و در مردان ۷۲.۱ سال است.

تا پایان سال ۹۰ توزیع ثروت در کشور ۰.۳۷ بوده که در آخرین آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی در سال ۹۱ حدود ۰.۳۶ اعلام شده که حاکی از کاهش فاصله بین فقیر و غنی در کشور است.

آمارهای سال ۹۰ به عنوان آخرین اطلاعات موجود، میزان نفوذ اینترنت در بین جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را ۱۷.۵ درصد عنوان می‌کنند.

بنابراین آخرین نرخ بیکاری اعلام شده در کشور که به سال ۹۱ بر می‌گردد بیانگر بیکاری ۱۲.۲ درصدی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بود که نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷.۷ درصدی را تایید می کند. این در حالی است که در سال جاری هنوز مرکز آمار نرخی از بیکاری ارائه نکرده و در حالی که تابستان نیز رو به پایان است هنوز خبری از بیکاران بهار نیست.

نرخ رشد اقتصادی که در آخرین آمار منفی ۵.۴ برای سال ۹۱ اعلام شد، در سال ۹۰ یعنی یک سال قبل ۳.۴ درصد بوده است. هر چند که عادل آذر - رییس مرکز آمار - در یکی از همایش ها نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ را در کمال خردسندی مثبت پنج درصد اعلام کرده بود.

آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی این مرکز نیز ۳۵.۱ درصد در مرداد ماه است این در حالی است که مسوولان اعتماد چندانی به این نرخ نداشته و اغلب بر آمار تورمی بانک مرکزی تکیه می کنند.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد


این آمار بر اساس اعلام مرکز آمار در طول سال‌های ۹۰،۹۱ و ۹۲ استخراج شده است.

انتهای پیام