به گزارش افکارنیوز، ابراهیم نکو اظهار داشت: ‌ در بحثحجاج یک سری ایرادات و نواقصی وجود دارد که به نظر می‌رسد باید کارشناسان مرتبط یک نشست علمی در این زمینه داشته باشند و کارگروه ویژه‌ای در این زمینه ایجاد شود تا متخصصان امر بتوانند این مشکلات را ساماندهی کنند.

وی اضافه کرد: الان حجاج زیادی از ایران که به حج مشرف می‌شوند در یک زمینه می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی خوب اقتصاد کشور را کمک کنیم. به عنوان مثال خریدهایی که حجاج در عربستان انجام می‌دهند موجب می‌شود که متأسفانه خسارات بسیار سنگینی به اقتصاد کشور لطمه وارد شود. لذا می‌توان با تشکیل کارگروه‌هایی در این زمینه و برگزاری نمایشگاه‌های مناسب در این زمینه در داخل کشور و در موسم حج این نیاز را برطرف کنیم.

نکو تصریح کرد: ‌ در این صورت می‌توان اجناسی با کیفیت مناسب را در اختیار حجاج خانه خدا قرار داد لذا به نظر می‌رسد باید حجاج تشویق شوند که خریدها را داخل کشور و پس از مزاجعه به کشور حج انجام دهند. ضمن اینکه این موضوع به کسب‌وکار و رونق اقتصادی کشور نیز کمک شایانی می‌کند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحثمربوط به پول‌هایی که از حجاج گرفته می‌شود و مدت زیادی، حدود ۲۰ سال یا کم و بیش در بانک‌ها سپرده می‌شود، سازمان حج و زیارت می‌تواند این پول‌ها را در حساب ویژه‌ای سرمایه‌گذاری و در زمینه‌های خاص مثل زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی که بتواند آموزه‌های دینی ما را در بعد داخلی تقویت کند تا بتواند با تهاجم فرهنگی مقابله کندهزینه کند.

نکو خاطرنشان کرد: ضمن اینکه سازمان حج و زیارت با این سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش‌هایی از جامعه را تقویت کند که بیشتر در بعد دینی و مذهبی و حتی اقتصادی هستند، لذا پیشنهاد من این است که برای سال‌های بعد، مبالغ موجود در بانک‌ها را به نوعی در یک بخش متمرکز شود و با یک هیئت مدیره خاص به گونه‌ای هدایت شوند که به نفع کشور در ابعاد و حوزه‌های مختلف باشند.