به گزارش افکارنیوز، امروز ۲۷ مهرماه است و دو ماه و اندی از تشکیل دولت یازدهم می‌گذرد؛ دولتی که با محوریت حسن روحانی به طور خاص در دو حوزه اقتصاد و دیپلماسی گام برمی‌دارد و معتقد است اگر در این دو حوزه با تحول مواجه شویم، سایر حوزه‌ها نیز سامان می‌یابند.

رئیس جمهور برای تحول در اقتصاد و دیپلماسی از چه ابرازی استفاده می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حسن روحانی از آن دسته مسئولانی است که از " اختیارات تام " تحلیل و تفسیر خاص خود را دارد و حاضر است به معتمدان، این اختیارات را واگذار کند.

حالا مشخص می‌شود که تمام خوشبینی روحانی به آینده در صورت موفقیت در دو حوزه اقتصاد و دیپلماسی مربوط می‌شود؛ دو حوزه‌ای که حسن روحانی حاضر شده است کلیدهای طلایی خود را به دو نفر از هم‌قطاران با " اختیارات تام " بدهد.

در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، نخستین کلید طلایی در اختیار محمدجواد ظریف قرار گرفته که از نحوه آرایش تیمی در دولت یازدهم در بیش از دو ماه و اندی گذشته هم کاملا این موضوع محسوس است. " کاهش گام به گام تحریم‌ها " از حداقل انتظارات حسن روحانی از محمدجواد ظریف است که او نیز هم در کوتاه مدت و هم میان مدت و بلندمدت وعده‌هایی داده است.

کلید طلایی دیگر حسن روحانی در حوزه اقتصادی است که او ترجیح داده است این کلید را در اختیار محمد نهاوندیان، رئیس دفتر خود قرار دهد. " آرامش و ثبات اقتصادی " و " دوری اقتصاد از شوک جدید " از حداقل انتظارات رئیس جمهور از سرتیم اقتصادی‌اش است.

تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دو ماه و اندی گذشته از آغاز فعالیت رسمی دولت یازدهم(همچون طرح رونق اقتصادی در ۳۵ بند) و بررسی بند بند این مصوبات از این موضوع حکایت دارد که محمد نهاوندیان به عنوان سرتیم اقتصادی دولت تدبیر و امید نقش غیرقابل انکار، چه در تصمیمات و چه در برخی انتصابات داشته است.

بدین ترتیب، از محمد نهاوندیان و محمدجواد ظریف به عنوان دو بال حسن روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی تحلیل می‌شود که تمام هماهنگی‌ها هم از ناحیه این دو نفر به سیستم منتقل می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید سرانجام کلیدهای طلایی حسن روحانی میتوانند قفل مشکلات را در اقتصاد و سیاست خارجی باز کنند و امسال حداقل بودجه با کاهش تحریمها داشته باشیم و یا اینکه وعدههای داده شده در این باره توخالی از آب درآمده است؟