به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در کمیسیون صنایع مجلس از وزیر صنعت خواستیم که در قیمت‌گذاری خودرو دخالتی نداشته باشد، اظهار داشت: از نظر اعضای کمیسیون صنایع، وزارت صنعت باید از طریق سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری خودروها و نحوه فروش آن نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت صنعت باید از طریق سازمان گسترش، کار حمایت از صنایع و خودروسازان را انجام دهد ولی در نهایت، در بازار شبه انحصاری خودرو رویه قیمت‌گذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود.

فولادگر تصریح کرد: به این ترتیب دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید توسط شورای رقابت تعیین شود و خودروسازان با توجه به آن، قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و در نهایت نیز سازمان حمایت بر نحوه عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت باید یک نظارت حاکمیتی بر قیمت خودرو داشته باشد، گفت: وزارت صنعت نباید مستقیماً در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید به معنی واقعی خصوصی شود، گفت: برخی نمایندگان مجلس در این مورد انتقاداتی دارند که در حال پیگیری است.

نعمت زاده وزیر صنعت اخیراً برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو با قیمت‌های فعلی، از عدم کاهش قیمت خودرو خبر داد و تأکید کرد که با توجه به نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست.

اظهار نظر نعمت‌زاده در مورد عدم کاهش قیمت خودرو و حتی احتمال تغییر قیمت برخی خودرها در شرایطی صورت گرفت که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با کاهش تقاضا برای عرضه محصولاتشان روبرو هستند.

در چنین وضعیتی، یک راهکار فوری برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو در جهت ورود نقدینگی به صنعت خودروسازی، اظهارنظر مسئولان دولتی و مدیران خودروساز مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو و حتی وعده افزایش دوباره قیمت‌ها است.

در کنار وزیر صنعت، بحثاحتمال افزایش قیمت خودروها نیز در حالی از سوی مدیران ایران خودرو و سایپا نیز مطرح شد که این شرکت‌ها با کاهش تقاضای خرید روبرو هستند و در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در پارکینگ آنها دپو شده که خریداری برایش وجود ندارد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد اظهارنظر وزیر، معاونش و همچنین مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز در مورد احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو که به فاصله یک روز از هم صورت گرفت، هدفی جز تشویق مردم به خرید خودرو به منظور تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و چرخیدن چرخ تولید نداشت.

هرچند پس از این اظهارنظرها، وزیر صنعت و مدیران خودروساز اعلام کردند که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نمییابد ولی باز هم این اظهارنظرها باعث افزایش دوباره قیمتها در بازار خودرو شد.