به گزارش افکارنیوز، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را به یکی از شعبه های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد و این موضوع مورد تائید رئیس این بانک قرار گرفت.

از محمدعلی پورمختار سئوال شد چرا این پول به یکی از شعب خارجی واریز شده است که وی پاسخ داد: زنجانی با توجه به تحریم‌ها از طریق خاصی این پول را به حساب یکی از شعبه های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد.

پیش از این، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام شده بود.

۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو با نرخ یورو ۴۰۶۰ تومان در بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در واقع، دولت در حال حاضر بابت یارانه نقدی ۷۶ میلیون ایرانی، ماهانه چیزی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند.

برهمین اساس، وصول بدهی زنجانی به وزارت نفت، اعتبار یارانه نقدی ۷۶ میلیون ایرانی برای مدت ۳ ماه را شامل میشود.