به گزاش افکارنیوز، اسماعیل جلیلی گفت: بر اساس گزارش نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تبصره پیشنهادی دولت در موردهدفمندی یارانه هاتا قبل از پایان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۳ به کمیسیون تلفیق ارائه می شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره مربوط به اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم در هفته آینده ارائه می شود، درباره چگونگی روند پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای این قانون تصریح کرد: افزایش یارانه نقدی قطعا در دستور کار است اما این افزایش شامل گروه های خاص جامعه می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت افزایشیارانهنقدی چند دهک از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند، ادامه داد: هیچ گروهی از جریان پرداخت یارانه نقدی حذف نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در صورت پرداخت یارانه نقدی به همه گروه های جامعه کسری بودجه دولت از چه طریقی جبران می شود، افزود: فعلا مشخص نیست که دولت کسری بودجه داشته باشد یا خیر؛ ضمن اینکه دولت قیمت حامل های انرژی را به گونه ای افزایش می دهد که پرداخت یارانه نقدی همه گروه های جامعه را پوشش دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در واکنش به این سوال که بنابر این قیمت حامل های انرژی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد؟ گفت: قیمت حامل های انرژی خیلی افزایش نمی یابد.