به گزارش افکارنیوز، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده این هیات بزرگترین هیات اقتصادی است که تاکنون از فرانسه وارد ایران شده است.

در این هیات نمایندگانی از ۱۱۰ شرکت بزرگ فرانسه از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور از جمله صنعت خودرو، صنعت قطعه، نفت، بانکداری و حمل و نقل حضور خواهند داشت.

این هیات در زمان حضور خود در ایران با مسوولان و وزیران مختلف کشور از جمله وزیران صنعت، معدن و تجارت و نفت درباره راه‌های گسترش همکاری با ایران مذاکره خواهد کرد.

در این زمینه شورای سیاست‌گذاری خودرو کارگروهی را مسوول مذاکره با خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در هیات اقتصادی فرانسه برای بررسی راه‌های همکاری کرده است.

حضور قریبالوقوع بزرگترین هیات اقتصادی فرانسه در ایران در حالی است که پیش از این رییسجمهوری از آمادگی ایران برای مشارکت خودروسازان خارجی در سهام خودروسازان داخلی خبر داده است.