به گزارش افکارنیوز، ابراهیم نکو در واکنش به درآمد ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: با توجه به پیشنهاد دولت در قالب تبصره هدفمندی یارانه‌ها، قطعا قیمت سوخت برای سال آینده افزایش می‌یابد و به دنبال آن وضعیت معیشتی و سایر ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس با بیان اینکه با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش نرختورمنیز محتمل است، افزود: این موضوع می‌تواند جامعه را دچار سردرگمی کند و در افزایش قیمت همه کالاها تاثیر دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید در جهت کاهش فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند، گفت: با توجه به پیشنهاد دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده جزئی نخواهد بود، بلکه یک افزایش قابل توجه است و بیشتر از مرحله اول از نظر اقتصادی به مردم آسیب می‌رساند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به اینکه مرحله اولهدفمندی یارانه‌هابراساس قانون اجرا نشد، افزایش به یکباره قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعثایجاد یک تلاطم در بازار شود که در این شرایط دولت از سوی مردم با انتقاد روبه‌رو می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد نارضایتی مردم را متوجه خود نکند، باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزانی نباشد که مردم را با مشکل مواجه کند.

گفتنی است براساس پیشنهاد دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در سال آینده درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۵۱ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات تامین می‌شود.

همچنین بر اساس پیشنهاد دولت قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخشهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه شود.