به گزارش افکارنیوز، غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی اظهار کرد: به موجب مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی، پرداخت خواهد شد که مجموعه درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس اضافه کرد که رقم تعیین شده هر سال متناسب با تورم، ‌ خط فقر و شاخصه‌های مربوطه از سوی دولت تعیین می‌شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه چنانچه بعد از تحقیق و بررسی اموال و حساب‌های بانکی مشخص شد کهاشخاص با درآمد بیشتراز مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابریارانهدریافتی جریمه خواهند شد.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، این مصوبه به پیشنهاد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به عنوان یک بند به تبصره ۲۱ (مربوط به هدفمندی) الحاق شد.