به گزارشافکارنیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک اقدام انقلابی و ارزشمند، عبارت «مقام عالی وزارت» از کارتابل وزیر اقتصاد را حذف کرد.

علی طیب نیا از کلیه زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا عبارت «مقام عالی وزارت» از تمام نامه‌نگاری‌های این وزارتخانه حذف شود.

وزیر اقتصادی و دارایی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه خواست به هیچ وجه در نامه‌نگاری‌ها از «مقام عالی وزارت» استفاده نکنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای نخستین پس از رای اعتماد تاریخی از مجلس شورای اسلامی نیز از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه خواسته بود که از هر گونه درج آگهی تبریک در مطبوعات و فرستادن دسته گل برای وی خودداری کنند.

علی طیب‌نیا حتی درباره وضع اقتصاد و عملکرد دولت قبل گفته بود: «گذشته، مهم است، خیلی مهم اما نه مهمتر از آینده، نیامدیم که گذشته را واکاوی کنیم، آمدیم که آینده‌ای بهتر بسازیم.»

علی طیب نیا با ۲۷۴ رای موافق از پارلمان، بالاترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی را به دست آورده است.