گروه اقتصادی:

تورم مدتی است که روندی کاهشی را در پی گرفته است. کاهش نرخ تورم در شرایطی است که دولت به جز حوزه سیاست خارجی اقدام خاص اقتصادی را انجام نداده است.

به گزارشافکارنیوز، آرامش بازار ارز نیز بیش از آنکه ناشی از اقدامات دولت و بانک مرکزی باشد مدیون انتظارات مردم است. در این شرایط که دولت برنامه مدون و جامعی ندارد، حسن روحانی وعده ادامه دار بودن این روند را داده است. اما آیا کاهش نرخ تورم به علت اقدامات دولت اخیر است؟ در همین زمینه، حسین راغفر، اقتصاددان ایرانی می گوید: «کاهش تورم دو عامل دارد. رکود اقتصادی و خوش بینی ایجاد شده در جامعه و فعالان اقتصادی دو عاملی هستند که باعثکاهش نرخ تورم شده اند. خوش بینی فعالان و مردم پاسخی بوده است به شعارهای اقتصادی آقای روحانی.»

وی در ادامه می افزاید: «کاهش کنونی نرخ تورم هیچ ربطی به سیاست ها یا اقدامات دولت ندارد. خوش بینی ایجاد شده به تغییر سیاست های خارجی باز می گردد. تغییر روش سیاست خارجی قطعا موثر بوده است اما اینها دلیل اصلی کاهش تورم در سال جاری بوده است و نه سیاست های اقتصادی دولت.»

راغفر در جواب اینکه این روند کاهشی تا کی ادامه دار است نیز می گوید: «در صورت تحقق شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین و اگر دولت بخواهد این اقدام را عملی کند، قطعا این روند معکوس خواهد شد و باز ما شاهد افزایش نرخ تورم و شدت گرفتن رکود تورمی خواهیم بود.»

در پایان مصاحبه از او می پرسیم که ایا دولت از شما یا همکارانتان تا به حال به عنوان یک کارشناس و دانشگاهی نظر خواست است؟ او نیز جواب می دهد: خیر، از من تا به حال نظر یا راهنمایی خواسته نشده است.