به گزارش افکارنیوز، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۳، گفت: ایراداتی که شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۹۳ گرفته بر ۳ دسته است که یک دسته از این ایرادات مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی مانند اصول ۵۲،۵۳ و ۴۴ است.

وی افزود: بنابراین شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی یک سری ایرادات به لایحه بودجه ۹۳ گرفته که از نظر حدود و ثغور با قانون اساسی ناسازگار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بخشی از ایرادات شورای نگهبان به خاطر مباحثکلیات ساختار بودجه‌ای مثل تبصره ۲۱ لایحه هدفمندی است، که طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، نمی‌شود دولت را موظف کرد که لایحه بیاورد و اگر نیاورد، هم ساختار کلی بودجه بهم می‌ریزد، زیرا یارانه‌ها هم بخشی از بودجه است.

ندیمی گفت: برخی ایرادات شورای نگهبان هم از نوع ابهام است که با توجه به ابهامی که وجود دارد، باید فردا در کمیسیون تلفیق به نماینده شورای نگهبان توضیح دهیم، تا بر اساس آن توضیح قانع شویم.

وی افزود: بنابراین به طور ‌کلی سه دسته ایراد بر لایحه بودجه ۹۳ گرفته شده که برخی از آن بر اساس ساختار بودجه‌ای بر روی ماده‌ واحده‌ها، تبصره‌ها و پیوست‌هاست و برخی انطباق با قانون اساسی و یا ابهامات و بقیه موارد هم جزئی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار، داشت: امیدوارم فردا در جلسات صبح و عصر گزارش تلفیق را آماده کنیم و در روز دوشنبه مجلس از جهت گزارش تلفیق به یکی از رویکردها برسیم که یا پیشنهاد اصلاحی ارائه کنیم و یا حذف و اصرار کنیم که به نظر می‌رسد مجلس بیشتر به دنبال پیشنهاد اصلاحی و جایگزینی است.

ندیمی گفت: در تبصره جایگزینی مجلس برای هدفمندی آماده بود که دولت تا تیرماه به اصلاح تبصره هدفمندی بپردازد که در شرایط خاص مجلس به آن رای داد، ولی از نظر ما معلوم بود که وقتی دولت لایحه ارائه داده است، نیاز به لایحه جدید نداریم و باید اصلاحات روی همان لایحه انجام شود.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه با توجه به ایراد شورای نگهبان بر روی تبصره ۲۱ مجلس برای تبصره ۲۱ اصلاحات را در نظر می‌گیرد و یا جایگزینی، اظهار داشت: پیشنهاد دولت را با اصلاحاتی به صورت گزارش به صحن می‌دهیم، زیرا در حقیقت دولت یک طرحی به نام متمم یا همان تبصره ۲۱ به مجلس ارائه کرد که آن طرح در کمیسیون تلفیق بررسی شد و درباره آن پیشنهادهای زیادی نماینده‌ها داشتند که به دلیل رای آوردن آن پیشنهادی که به شورای نگهبان رفت پیشنهادهای دیگر مطرح نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بنابراین الان جا دارد تا در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تبصره ۲۱ را مجددا به صورت جامع بررسی کنیم، به طوری که هم پیشنهاد دولت و هم پیشنهاد نمایندگان و هم گزارش تلفیق بررسی شود.

ندیمی گفت: بنابراین در خصوص تبصره ۲۱ نیازمند هیچ اتفاق دیگری نیستیم و با رای آوردن پیشنهادی که دولت را ملزم می‌کرد تا سال بعد گزارش بیاورد، عملا فرصت طرح پیشنهاد کمیسیون تلفیق و یا پیشنهاد نمایندگان فراهم نشد، ولی فردا این فرصت را داریم، تا بخش عمده‌ای از آن‌ پیشنهاد مطرح نشده را مطرح و به تصویب برسانیم.

وی افزود: مجلس سعی میکند تا فردا با مشخص شدن مابه التفاوت ۱۱ هزار میلیارد تومان از ۶۳ هزار میلیارد تومان و مشخص شدن قیمت حاملهای انرژی بسته هدفمندی را اجرایی کند و اگر قیمت حاملهای انرژی مشخص نشد خودمان در قالب پیشنهاد نمایندگان آن را مصوب میکنیم.