به گزارش افکارنیوز، اهم سخنان سید محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم خوانسار و گلپایگان درباره سبد کالا:

- خانواده های با جمعیت ۴ نفر به بالا، درصد کمتری نسبت به خانوارهای کم جمعیت را در کشور تشکیل می دهند، لذا به عقیده بنده این تصمیم چندان کارشناسی نبوده و باید از قبل اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

- تصمیم برای ارایه سبد کالا به خانوارهای ۴ نفره و بالاتر می تواند یکی از پارامترهای مثبت محسوب شود، اما اینکه بخواهیم این دسته را جامعه هدف تلقی کنیم اشتباه بوده و ما می توانیم تنها در کنار اقشار آسب پذیر، خانواده های پر جمعیت را هم مد نظر داشته باشیم.

- توزیع سبد کالا به جای یارانه نقدی اقدام قابل قبولی است، اما باید توجه داشت که هیچگاه این کار به صورت دائمی و منظم نباشد، چون در صورت منظم بودن توزیع، مردم روی آن حساب باز می کنند، در صورتی هدف این طرح، حمایت از افراد آسیب پذیر در مقاطع خاص است. باید به این موضوع توجه داشت که توزیع سبد کالا اگر به صورت دائمی باشد قیاس قابل قبول نیست، بلکه تنها در مواقعی که نیاز است این اقدام باید صورت پذیرد.

-سیاست کوپنی در شرایط خاص و به صورت منظم صورت می پذیرد، اما توزیع سبد کالا تنها به منظور حمایت از برخی خانوارهای آسیب پذیر و برای بهبود معیشت آنها طراحی شده و منظم و دایمی نیز نخواهد بود، از همین رو توزیع سبد کالا را نمی توان مانند سیاست اقتصاد کوپنی دانست.