به گزارش افکارنیوز،امیر هامونی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از ۱۴ شرکت انتقالی به بازار توافقی درخواست پذیرش در بازارهای اول یا دوم فرابورس را ارائه کرده‌اند، اظهارداشت: از این تعداد، ۴ شرکت درخواست پذیرش داده‌اند که با برخی از آنان موافقت شده است.

وی ادامه داد:سرمایه‌گذاریتوسعه شمال و بهشت پارس از جمله شرکت‌هایی هستند که درخواست پذیرش در بازارهای بالاتر را ارائه کردند؛ پذیرش این شرکت‌ها در بازارهای بالاتر منوط به اصلاح امیدنامه و ارائه اطلاعات دقیق است.

مدیرعامل فرابورس تاکید کرد: عمده این شرکت‌هایی که به بازار توافقی منتقل شدند، به صورت متعادل و مثبت معامله شدند و هیچ مشکلی در روند معاملات آنان نیست.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه تدابیری برای تسریع ورود شرکت‌های جدید اندیشیده شده است، گفت: در این باره کمیته فرعی زیر نظر هیأت پذیرش تشکیل شده و مدارک شرکت‌های متقاضی برای ورود به فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هامونی گفت: پس از بررسی مدارک و اطلاعات شرکت‌های جدید در کمیته فرعی هیأت پذیرش، این تقاضا به رأی اعضای هیأت پذیرش گذاشته و نظر اکثریت آنان در ورود شرکت‌ها به فرابورس پس از ارائه اطلاعات کافی طبق مقررات پذیرش می‌شود.

مدیرعامل فرابورس همچنین درباره زمان راهاندازی بورس ایده تأکید کرد: بازار داراییهای فکری نیز در مراحل پایانی راهاندازی قرار گرفته و تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.