به گزارش افکارنیوز، پس از آنکه تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فراز و نشیب‌های فراوان در بودجه ۹۳ به تصویب مجلس رسید روز گذشته وزیر اقتصاد از شروع و توزیع فرم‌های خوداظهاری طی روزهای آینده خبر داد.

این در حالی است که تاکنون نام هیچ مرجع رسمی برای تهیه و تدوین اطلاعات اقتصادی خانوار و چگونگی انتشار آن برای جامعه هدف منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تا پایان سال جاری نتواند فرم‌های خوداظهاری را تهیه و توزیع کند کار این بخش به سال آینده موکول می‌شود؛ که البته این نه اتفاقی خوشایند برای دولت و نه راهکاری مناسب برای هدایت یارانه‌ها به سمت جامعه هدف است.

پس از اعلام نظر وزیر اقتصاد و در نگاه اول، این احتمال وجود داشت که مرکز آمار عهده‌دار انجام فعالیت‌های علمی و بخشی از اقدامات اجرایی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی جامعه هدف باشد.

این در حالی است که از مرکز آمار ایران خبر می‌رسد تاکنون هیچ فرمی در این مرکز برای خوداظهاری پرداخت یارانه تهیه نشده و در غیاب این مرکز، بحثتهیه و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهمترین ارگان برای رسیدگی به این موضوع واگذار شود.

با این وجود، یک مقام آگاه این احتمال را نیز رد کرد. وی در خصوص اینکه کدام دستگاه یا وزارتخانه مسئول تهیه و توزیع فرم‌های خوداظهاری است به فارس گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت تهیه و توزیع فرم‌های خوداظهاری پرداخت یارانه‌ها را بر عهده دارد.

به این ترتیب به نظر میرسد کاری که سایر دستگاههای اجرایی و مراجع آماری حاضر به انجام آن نشدند، برعهده وزارتخانهای افتاده که سابقه قابل اتکایی در اجرای برنامههای اینچنینی ندارد و یکی از قدیمیترین مباحث مطرح در آن، موضوع خط فقر است که پس از گذشت سالها همچنان مبهم باقی مانده است.