به گزارش افکارنیوز، ارسلان فتحی‌پور با بیان این مطلب اظهار داشت: ‌یکی از راه‌های بهتر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به بخش تولید و مسائل مربوط به آن است، زیرا در غیر این صرت این مدل مهم اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: ‌مسوولان نقش بسیار مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و در این راه نقش مسوولان اجرایی کشور به عنوان بدنه و مجری اصلی کار بیش از سایر قوا بوده و دولتمردان باید در زمینه اجرایی شدن این برنامه پیش قدم شوند و بسترهای لازم را آماده سازند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ‌نقش رسانه‌ها در زمینه بهتر اجرایی شدن این مدل اقتصادی بسیار مهم و اثرگذار است، زیرا این رسانه‌ها می‌توانند مردم را با فواید آن آشنا ساخته و برای همکاری بیشتر ترغیب کنند.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: ‌در اجرای برخی قوانین و طرح و برنامه‌ها بارها دیده شده که عده‌ای آگاهانه و یا ناآگاهانه سعی در ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم دارند که باید به این عزیزان گفت اقتصاد مقاومتی قرار نیست برای کسی محدودیت ایجاد کند، بلکه مدلی است که با هدف تقویت تولید اجرایی خواهد شد.

وی درباره تفاوتهای اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی توضیح داد: این دو کاملا از هم متفاوت هستند؛ ریاضت اقتصادی به دلیل دور شدن مردم و دولت از یکدیگر بوده و در این مدل مردم باید با صرفه جویی بسیار روزمره خود را بگذرانند و در این شرایط مردم و دولت با مشکلات فراوانی مواجه میشوند، اما اقتصاد مقاومتی به هیچوجه این گونه نیست و اجرای آن با هدف پیشگیری از مشکلات احتمالی است.