به گزارش افکارنیوز، مسعود نیلی با اشاره به کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه به مردم عنوان کرد: دولت در حال حاضر تعهد دارد بیست و دوم هر ماه مبلغ مشخصی از یارانه نقدی را به حساب تمام سرپرستان خانوار واگذار کند. این درحالی است که منابع به دست آمده دولت جهت این موضوع کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: از این رو یا باید میزان یارانه نقدی در ماه کاهش پیدا کند یا باید از بانک مرکزی و یا دیگر نهادها استقراض شود یا قیمت‌ها افزایش پیدا کند و یا با تقویت یک گفتمان اجتماعی نسبت به همراهی مردم با دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

نیلی با بیان این‌که دولت راه آخر را برگزیده است، گفت: دولت یازدهم مساله و کسری‌های خود را با مردم در میان گذاشته و این اقشار مختلف جامعه هستند که نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مساله شاید وفاق و یا مسائلی از این دست چندان اهمیت نداشته باشد. زیرا هر کسی با توجه به شرایط خود به موضوع نگاه می‌کند.

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور افزود: طرح موضوع انصراف داوطلبانه از هدفمندی‌ نیز در همین حوزه معنا می‌شود اگر بناست مردم با طرحی همراهی کنند باید به درستی مسائل را با آن‌ها در میان گذاشت. دولت نیز در این راستا از مردم مدد خواسته که صرف این موضوع ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نتیجه این درخواست چندان مهم نیست مطرح کرد: صرف در میان گذاشتن مسائل با مردم موضوعی ارزشمند است در این بین نه کسری بودجه دولت اهمیت دارد نه این موضوع را میتوان جزو مسائل سیاسی طبقه بندی کرد و نه این که تا چه میزان از این طرح انصراف داوطلبانه استقبال شود مهم است صرف رو راستی یک دولت با مردم امری ارزشمند و پسندیده است.