به گزارش افکارنیوز، ایرج ندیمی در پاسخ به این سؤال که دولت در شناسایی جامعه هدف برای ارائه سبد کالا با مشکل مواجه شد و این امکان برای هدفمندی یارانه‌ها نیز وجود دارد، اظهار داشت: ‌ موضوع سبد کالا با هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد و بنا براین نیست که به این شکل افراد حذف شوند؛ بلکه در هدفمندی، ثبت‌نام از سمت تقاضا صورت خواهد گرفت.

وی افزود: پس از تصویب هدفمندی پیشنهادات زیادی در اجرا و دهک ارائه شد که پیشنهاد بنده این بود ایرانیان خارج از کشور که بیرون از ایران اقامت دارند از یارانه برخودار نشوند چون در جریان آثار تورم نیستند و یا پیشنهادات دیگر که زیاد بوده و برخی از آنها در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بحثهدفمندی و شناسایی دهک‌ها قانون وجود دارد، تصریح کرد: در رابطه با سبد کالا قانونی وجود نداشت و دولت بنابه نظر خود جامعه هدفی را انتخاب کرد که البته می‌توانست بهتر از این عمل کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سؤال که در نظر گرفتن اطلاعات سبد برای یارانه مشکل‌ساز نخواهد شد، گفت: هدفمندی قانون دائمی دارد که نسبت درآمد برای همه اقشار مطرح است بنابراین نمی‌توانند این دو بحثرا یکی کرد و گروه و نیز روش آن قابل تعمیم نیست و برای آن اجازه قانونی می‌خواهد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بحثهدفمندی دقیق‌تر جامع و با کاهش ریسک و پیامدهای منفی همراه خواهد بود و همچنین طبق قانون افرادی که خارج از چارچوب یارانه دریافت کنند جریمه خواهند شد و در عین حال سبد کالا یک موضوع مقطعی است و اما یارانه ۱۲ ماه سال است که روش‌های آن نیز باید با توافق مجلس باشد و به دلیل پرداخت سبد کالا موضوع هدفمندی به زمین ماند و شاید اگر پرداخت نمی‌شد هدفمندی با سرعت بیشتری دنبال می‌شد.

وی افزود: اشکالات سبد را مجلس دریافت کرد که تجربه خوبی بود که در باب هدفمندی سخت‌گیری و دقت بیشتری رخ دهد.

ندیمی افزود: شرایط افراد یارانهبگیر باید احراز شود چون مشمولیت سبد با این موضوع متفاوت است.