به گزارش افکارنیوز، یک تن آلومینیوم به قیمت ۱۸۵۳.۵ دلار، آلیاژ آلومینیوم ۱۹ هزار دلار، یک تن کبالت ۳۰ هزار دلار، یک تن مس ۶۶۳۷.۵ دلار، یک تن سرب ۲۰۸۷.۵ دلار، یک تن ناساک(آلیاژ خاصی از آلومینیوم مورد تقاضای امریکا شمالی) ۲۰۷۰ دلار، یک تن مولیبدن ۲۶ هزار دلار، یک تن نیکل ۱۷۰۵۰ دلار و یک تن فولاد تخت ۳۹۰ دلار، یک تن قلع ۲۳۳۷۵ دلار و یک تن روی ۲۰۳۳.۵ دلاردر بازارهای جهانی معامله شد.

بورس مبادله فلزات لندن، یک مرکز جهانی برای تجارت فلزات صنعتی است و مدیریت کاهش قیمت بیش از ۸۰ درصد فلزات غیر آهنی توسط این بورس هدایت میشود که مبنایی برای قیمتهای جهانی محسوب میشود.