به گزارش افکارنیوز، بررسی آخرین آمارها از تغییرات قیمت اجاره بها در شهر تهران در پاییز ۹۲ بیانگر آن است که قیمت اجاره نسبت به تابستان ۹۲ با رشد ۱.۴ درصدی قیمت و کاهش ۱۷.۵ درصدی معاملات همراه بوده است.

همچنین قیمت اجاره ها در پاییز ۹۲ نسبت به سال قبل از آن از رشد ۱۸.۳ درصدی قیمت و حدود ۵۰ درصدی معاملات برخوردار بود.

این در حالی است که کمترین مبلغ اجاره برای هر متر واحد مسکونی در تهران مربوط به خانه های منطقه ۱۵ با ۲۱۶۶ تومان با احتساب سه درصد ودیعه پرداختنی برای یک متر است.

بر این اساس بنابر داده های مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آماری کشور یک شهروند تهرانی می تواند با پرداخت حدود ۱۳۰ هزار تومان در هر ماه بدون اینکه پول پیشی پرداخته باشد یک خانه ۶۰ متری را اجاره کند.

اما متوسط قیمت اجاره برای هر متر به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی در تهران ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان است.

در عین حال بالاترین رقم برای اجاره هر متر واحد مسکونی در تهران به خانه های منطقه یک اختصاص دارد که با مجموع سه درصد ودیعه پرداختنی برای هر متر به حدود ۹۰ هزار تومان می رسد.