به گزارش افکارنیوز، حسین حبیبی، با اشاره به اینکه شکایت مزدی کارگران درسال ۹۲ در دستور کار روز گذشته جلسه عمومی دیوان عدالت قرار نگرفته است، گفت: احتمالا نتیجه شکایت مزدی کارگران تا یک ماه آینده مشخص می‌شود.

این مقام مسئول گفت: این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قراردارد و می تواند بادادن رای مثبت به شکایت دستمزد۹۲ کارگران(کانون شوراهای اسلامی کار) که حق مسلمشان است زیبایی وشیرینی عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص کارگران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این ستون فقرات جامعه تزریق کند.

وی ادامه داد: اگر این دیوان مصلحت اندیشی کند چشم به روی حقیقت بسته است وقشر عظیم کارگران این اصلی ترین سرمایه های کشور وشریفترین بندگان خدا را از حقشان محروم کرده؛ آنوقت است که یأس و نا امیدی از اجرای عدالت وحتی عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود در واقع عدالت به خاطر اجرای نشدن ویا زیر پا گذاشتن حق می شکند و چون حق نام دیگر خدا است پس خدا را به کنار زده ایم وخدا که کنار رفت مجوز هر کار غیر خدایی صادر می شود.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار کرد: اکنون شکایت مزدی کارگران در دفتر هیئت تخصصی دیوان بررسی و در حال حاضر مرحله کارشناسی را سپری می کند. از آنجایی که آقای منتظری تاکید کرده بود در هفته کارگر هدیه ای به کارگران داده میشود انتظار داشتیم روز گذشته در جلسه عمومی دیوان رای به نفع کارگران صادر شود.