گروه اقتصادی -

روش‌های متعارف‌تری در اقتصادهای هر دولتی در دنیا وجود دارد که بر مبنای نظام مالیاتی است. اما متاسفانه نظام مالیاتی در ایران پررنگ نیست. پس از استقرار نظام مالیاتی در کشور، راهکار منطقی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها حذف تعداد زیادی از افرادی است که بنا بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته بیش از۳۰ میلیون نفر هستند که استحقاق دریافت یارانه را ندارند و دولت می‌تواند با حذف این دهک‌ها از لیست یارانه صرفه‌جویی قابل ‌توجهی را در منابع هدفمندی به‌صورت جدی انجام دهد و با دریافت مالیات از نهادهای نام‌برده می‌توان به استقرار یک نظام حمایتی جامع در کشور مطابق با آن چیزی که در قانون اساسی گفته شده که از وظایف دولت است، کمک کند.

به گزارشافکارنیوز؛در این چند سال کارشناسان اقتصادی همواره بردریافت مالیات و جامع تر شدن نظام مالیاتی تاکید داشته اند؛ به طوریکه طبق برآوردها درصورت رخ دادن چنین اتفاقی دولت به میزان زیادی از وابستگی به درآمد نفتی رها خواهد شد و دیگر به تحت فشار قراردادن مردم برای انصراف از یارانه ها نیازی نیست. اما چیزی که این موضوع را پیچیده تر کرده است، فرارمالیاتی رانت خواران، نورچشمی ها و شرکت های شبه دولتی است که علیرغم سودهای سالانه هزارمیلیاردی حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نمی کنند اما در عوض از حقوق ۶۰۰هزار تومانی کارمندان هر ماه مالیات کسر می شود.

دکتر عسکری در مورد اخذ مالیات از رانت خواران می گوید: «در این زمینه تمامی ارکان نظام اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید کمک کنند. نظام مالیاتی یک دستگاه در بین دستگاه های اجرایی است که به تکالیف خود در راستای قانون عمل می کند. اگر ارکان نظام در بخش های مختلف این بستر را برای نظام مالیاتی فراهم کنند، سازمان مالیاتی براساس اطلاعات نظام مالیاتی که می تواند دریافت کند، خواهد توانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا در برابر کسانی که در قالب فعالیتی که انجام می دهند اما مالیات نمی پردازند، به تکالیف خود عمل کند.»

وی با تاکید بر اینکه «این کاری فراقوه ای است و همه قوا در این زمینه باید کمک کنند» ادامه می دهد: «نظام مالیاتی در آن بخش کاری خود درحدی که به اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشد، به تکالیف خود عمل می کند اما این را قبول داریم که کسانی هستند که در اقتصاد درحال فعالیت هستند و ما همه ابعاد فعالیت های آنها را نتوانسته ایم شناسایی کنیم. این نیازمند این است که تمام بخش های کشور کمک کنند تا نظام مالیاتی بتواند شناسایی دقیقی از فعالیت افراد داشته باشد.»

رییس سازمان امورمالیاتی در مورد مبلغ فرارمالیاتی نورچشمی ها نیز اینگونه توضیح می دهد: «از اینکه این افراد چه کسانی هستند و چه میزان فرار مالیاتی دارند، اطلاعات دقیقی ندارم اما اقدامی که انجام می دهیم آن چیزی است که تشخیص می دهیم. بنابراین چیزی را که نمی دانم، اطلاعات دقیقی هم نمی توانم ارائه کنم.»

او در مورد فرارمالیاتی شبه دولتی ها با سودهای هزارمیلیاردی نیز از اصلاح قانون خبر می دهد و می افزاید: «دراصلاح قانون همه اینها تعیین تکلیف شده است و تمامی شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات هستند. خوشبختانه در اصلاح قانون این مورد اصلاح شده و این روند کنونی به طور قطع تغییر خواهد کرد.»

عسکری معتقد است که «تا نظام جامع مالیاتی آمریکا به اندازه اینجا تا آمریکا فاصله داریم و علتش این است که آنها به اندازه ۵۰سال جلوتر هستند.»