به گزارش افکارنیوز، از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، در کنفرانس ملی ˈارزیابی پیشرفت در مولفه‏ های مختلف آموزش برای توسعه پایدار در ایرانˈ که به تازگی توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با اهدای لوح از همکاری موثر و ارزشمند وزارت نیرو در زمینه آموزش برای توسعه پایدار قدردانی کرد.

به دنبال اعلام سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به عنوان «دهه آموزش برای توسعه پایدار» از سوی سازمان ملل متحد که در آن به صراحت بر مقوله آموزش نیروی کار تاکید شده است، وزارت نیرو به منظور نهادینه ‏سازی و استقرار اصول توسعه پایدار در نزد کارکنان صنعت آب و برق، به اصلاح و تغییر راهبردها و سیاست‏ های کلان در زمینه آموزش ‏های شغلی اقدام کرده است.

در این گزارش آمده که استقرار و توسعه نظام های آموزش حرفه ای و مدیریت دانش در حوزه انرژی های نو(بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و غیره) و اشاعه اصول و استانداردهای زیست محیطی در صنعت آب و برق از طریق طراحی و اجرای آموزش های مرتبط، برخی از سیاست ‏های کلان وزارت نیرو در این زمینه است.

بر اساس این گزارش، هم ‏اکنون بیش از ۲۰ درصد دوره ‏های آموزشی وزارت نیرو به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله توسعه پایدار مرتبط هستند و همچنین وزارت نیرو برای اجرای ۲۵ درصد دوره های آموزشی به شیوه الکترونیکی برنامه‏ ریزی کرده است.