به گزارش افکارنیوز، حسین حبیبی، درباره آخرین وضعیت شکایت مزدی ۹۲ کارگران گفت: بر اساس آخرین بررسی‌هایی که از دیوان عدالت اداری داشتیم مقرر شد اعتراض شورای اسلامی کار استان تهران درحضور مشاوران دیوان مورد بررسی قرار گیرد که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و جواب قاطع به نمایندگان کارگران داده نشده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه قرار است بحثشکایت از مزد ۹۳ در جلسه هیئت مدیره شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار بگیرد بیان کرد: اگر هئیت مدیره با بحثشکایت از مزد ۹۳ موافقت نکنند به صورت شخصی برای شکایت از مزد اقدام خواهم کرد.

* حداقل بگیران باید مشمول سبد کالای دولت شوند

وی درباره حذف کارگران از دریافت سبد حمایتی دولت اظهار کرد: در شرایطی که تعدادی از کارگران به دلیل دریافت مزد ۲۵۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی جزءطبقه آسیب پذیر محسوب می شوند، باید از مزایای سبد کالای دولتی برخوردار شوند.

این فعال کارگری گفت: دولت در زمینه تأمین منابع این فرایند با محدودیت‌هایی روبه‌روست و از سوی دیگر نبود اطلاعات کامل آحاد جامعه در وضعیت سردرگمی قرار دارد و به نظرم باید دولت به دنبال شناسایی کارگران و قشر آسیب پذیر باشد.

حبیبی تاکید کرد: به جزافراد بیکار و کارگران زیر حداقل بگیر, هستند افرادی که به دلیل ناچیز بودن دستمزدهای مصوب پاسخگوی هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست بنابر این باید در شرایط فعلی از مزایای سبد کالای دولتی استفاده کنند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد:در حال حاضر تحمیل کردن شرایط کار به کارگران با اراده کارفرما و انعقاد قراردادهای موقت و غیردائم بدون در نظر گرفتن سنوات و مزایای کارگری، سرآغاز اختلافات کارگری و کارفرمایی و اخراج دسته جمعی کارگران واحدهای تولیدی خواهد بود که دولت باید برای آنها برنامههایی را در کوتاهترین زمان برنامه ریزی کند.