سرویس اقتصادی افکار نیوز - عبدالله کعبی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه صادرات نفت به کشوری همچون هند و دریافت نکردن هزینه ای درمقابل آن اصلا کار صحیحی نیست گفت: ایران از لحاظ اقتصادی ، فرهنگی ، علمی وتکنولوژی کشوری بسیار قدرتمند است اما انجام چنین اقداماتی سبب به خطر افتادن منافع ملی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، وی ادامه داد: ایران برای حفظ منافع ملی خود نیاز ندارد به هیچ کشوری باج دهد، و از هر لحاظی دارای قدرت و توانمندی است و توانسته تاکنون با سربلندی تحریم ها را به خوبی پشت سر بگذارد بنابراین لزومی ندارد که نفت خود را به صورت مجانی به کشوری همچون هند بدهد.

نماینده آبادان با بیان اینکه علی آبادی سرپرست جدید وزارت نفت به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای این وزرات خانه نیست افزود: علی آبادی هیچ تخصصی نه در زمینه علمی و نه تجربی ندارد و معمولا رسم بر این است که وزا باید از بدنه خود وزارتخانه برگزیده شوند تا مورد پذیرش همگان قرار گیرند.

نائب رئیس کمیسوین انرژی تصریح کرد: علی آبادی برای پست وزارت نیرو رای اعتمادی از مجلس نگرفت، بنابراین وزات نفت که هم از لحاظ اقتصادی وسیاسی وهم از لحاظ استراتژیک و روابط بین الملل پراهمیت است، باید رای اعتماد از مجلس بگیرد.

کعبی خاطر نشان کرد: نفت هم به لحظ تولیدی وهم اکتشاف دارای اهمیت جهانی است بنابراین وزیر نفت که تاثیر گذاری آن بر ملاحظات سیاسی جهانی بسیار ارزشمند است باید احاطه کامل از نظر علمی و تخصصی بر این مساله داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ادغام نفت ونیرو از اساس اقدامی اشتباه است افزود: این دو وزارت خانه برنامه و ماموریت های کاملا جداگانه از یکدیگر دارند، بنابراین ادغام آنها به عنوان وزارت انرژی نه به صلاح این دو وزارت خانه و نه به اصلاح کشور است.

نماینده آبادن ادامه داد: اساس ادغام وزارت خانه بر این بود که تمام نیروها در یکدیگر تجمیع، هزینه کاهش یابد وماموریت ها کاملا یکپارچه گردد، درصورتی که ادغام این دو وزارتخانه هیچ تجانسی با یکدیگر ندارند.

وی با اشاره به اینکه این دو وزارت خانه ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد گفت: ادغام عجولانه و بدون کارشناسی سبب به خطر افتادن ماموریت جدی این دو وزات خانه اساسی ومهم کشور می شود.