به گزارش افکارنیوز، ایرج رهبر، با بیان اینکه افزایش قیمتی که از سوی دولت اعلام شده بصورت علی الحساب است، گفت: قرار شده که پس از بررسی، افزایش قیمت در هرپروژه مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز مسکن مهر در شهر پرند به پایان می رسد، گفت: ساخت مسکن مهر در شهر پردیس دیرتر از پرند شروع شد، بنابراین ساخت واحدها در پرند زودتر از پردیس به پایان می رسد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: اغلب این پروژه ها با مشکل تاسیسات زیربنایی مواجه هستند، در غیراین صورت مشکلی در ساخت وسازها وجود ندارد.