به گزارش افکارنیوز، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته بدتر شده است از بررسی وضعیت اقتصادی استان تهران از سوی مجمع نمایندگان این استان خبر داد.


سیدمسعود میرکاظمی درگفتگو با نسیم ادامه داد: آمار دریافتی از سایر استانهای کشور نشان میدهد که وضعیت اقتصادی آنها نیز مطلوب نیست.