به گزارشافکارنیوز،فرهاد بیضایی اظهار کرد: مدت‌هاست روی مسائل مربوط به تامین مالی حوزه مسکن از جمله تشکیل صندوق‌ و تجهیز منابع مالی بحثمی‌شود، اما روی تخصیص این منابع بحثنمی‌شود و به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

وی با بیان این‌که در ایران مسکن عمومی معنی ندارد، تصریح کرد: ‌ این در حالی است که در دنیا تمرکز روی مسکن عمومی است و دولت باید در این زمینه برای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی برنامه بدهد که چقدر منابع مورد نیاز است و این‌که در این برنامه چقدر می‌خواهد به سمت تولید مسکن برود.

وی با اشاره به اینکه باید در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی سهم بخش خصوصی مشخص شود، بیان کرد: ‌ باید در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای حوزه مسکن این مسئله مشخص شود که وام خرید به چه تعداد و چه گروه‌های هدفی پرداخت می شود. هنوز در مکانیسم وام خرید اتفاقی نیفتاده و دلالان در حوزه وارد شده‌اند.

کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به این‌که یکی از دلایل گران شدن اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن حضور دلالان در این بخش است، گفت: فرآینده‌های موجود راه را برای دلالان در این بازار باز کرده است.

بیضایی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این‌که اگر قرار است وام خرید پرداخت شود باید این کار با سازوکارهایی همراه باشد، افزود: ‌ وام خرید باید صرفا به تقاضای مصرفی، خانه‌های نوساز، سرپرست خانوار و… پرداخت شود، ضمن آن‌که تعداد وام خرید نسبت به وام ساخت باید کمتر باشد، چراکه باید تولیدی اتفاق افتاده باشد تا بتوان وام خرید پرداخت شود.

وی با اشاره به این‌که در یکی از گزارش‌های وزارت راه دلیل افزایش قیمت مسکن، وام خرید اعلام شده است، تصریح کرد: ‌ هم‌اکنون در کشوری مانند ژاپن ۴۵ درصد منابع مالی بخش مسکن به طرح‌های عمومی و حمایتی دولت در حوزه ساخت اختصاص می‌یابد، در بخش خصوصی نیز ۴۰ درصد منابع به سمت ساخت رفته و ۶۰ درصد به حوزه خرید اختصاص می‌یابد.

وی با بیان این‌که به‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد از منابع مالی در این کشور به سمت ساخت مسکن سوق پیدا می‌کند، اظهار کرد: تنها کشوری که در آن وام خرید به مراتب بیشتر از ساخت پرداخت می‌شد، آمریکا بود که این مسئله باعثبروز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی شد.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که باید دولت توازن بین وام خرید و ساخت را ایجاد کند، خاطرنشان کرد: ‌وقتی با پرداخت وام خرید تقاضا تحریک شود به دلیل کمبود عرضه تورم را به‌دنبال دارد. دولت باید به این‌ مسئله بپردازد که طرح‌های حوزه مسکن چگونه است و تخصیص‌ها را برای کدام حوزه‌ها در نظر بگیرد.

بیضایی یادآور شد: فراهم کردن شرایط رونق تورمی برای بازار مسکن کل اقتصاد کشور را دچار مشکل میکند، این یک برنامه درست نیست و متاسفانه دولت به این مسئله توجه نمیکند.