گروه اقتصادی

- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ما هر چه به سمت ناوگان ریلی برویم ایمنی بیشتری می توانیم ایجاد کنیم و با توجه به ارزانتر بودن آن مردم بهتر و بیشتر می توانند از آن استفاده کنند.

محمد صالح جوکار در گفتگو باافکارنیوزگفت: ما در بحثامنیت ناوگان هوایی باید جدیت بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم اتفاقاتی در کشور ما بیافتد که از سویی جان شهروندان در خطر بیافتد از سوی دیگر آرامش جامعه را نسبت به ناوگان هوایی کاهش بدهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: من بعید می دانم مشکل اساسی در رابطه با تجهیزات داشته باشیم بیشتر مشکل به نداشتن مدیریت فنی بر می گردد زمانی که هواپیما نقص فنی دارد چرا اجازه پرواز داده می شود و شرکت های هواپیمایی تنها به فکر سود خودشان نباشند بلکه حفظ جان مردم هم برای آنها اهمیت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نمی توان در این قضیه اظهار نظر نهایی کرد گفت: بایستی صبر کنیم تا این حادثه بیشتر بررسی شود و دلیل اینکه چرا این هواپیما سقوط کرده مشخص شود بعد از آن در این خصوص می شود قضاوت بیشتری کرد.

جوکار در خصوص هواپیماهای ۱۴۰ آنتونوف گفت: طبق اعلامی که کردند دیگر هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ اوکراینی در کشور وجود ندارد قبلا یک سری هواپیمای آنتونوف داشتیم که از رده خارج شدندٰ امروز بیشتر هواپیماهای ما ساخت غرب است و کم تر از هواپیمای شرقی در ناوگان هوایی استفاده می کنیم
این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: بحثاینکه تحریم نداشته باشیم یک بحثاست و موضوع دیگر به هواپیمایی که نقص فنی دارد اجازه ندهیم بحثدیگر است که کاملا هم دست خود ما است
جوکار بیان کرد: آن شرکت های هواپیمایی نباید بلیط صادر کنند و بفروشند اگر هواپیمایی نقص فنی دارد نباید مورد استفاده قرار گیرد

و این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله تحریم ندارد و نیاز نیست که این مساله را سیاسی کنیم.
وی با تاکید به اینکه شرکت هواپیمایی که بلیط فروخت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند اظهار داشت: اگر که واقعا نقص فنی داشته حداقل این است که هواپیما هواپیمای شرقی بوده و ما با شرق که مشکلی نداشتیم و تحریم نبودیم که برخی از رسانه ها متاسفانه این حادثه را به تحریم ربط میدهند.

جوکار با اشاره به توسعه ناوگان ریلی اظهار داشت: ما هر چه به سمت ناوگان ریلی برویم ایمنی بیشتری می توانیم ایجاد کنیم و با توجه به ارزانتر بودن آن مردم بهتر و بیشتر می توانند از آن استفاده کنند
وی افزود: بحثناوگان هوایی جای خود دارد برخی کارهای فوری هست یا برخی علاقه دارند از این ناوگان استفتده کنند نمی شود که آنها را از این خدمات محروم کرد ولی در مجموع بیشتر کسانی که از این ناوگان هوایی برای ماموریت ها استفاده می کنند خود کارمندان دولت هستند واگر بخواهیم درصد بگیریم بالای ۵۰ درصد دولتی ها از این ناوگان استفاده می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم یک خدماتی را ارائه دهیم اگر ناوگان ریلی را تجهیز و توسعه دهیم به صرفه تر هست و اطمینان بیشتری هم می توان به دست آورد توسعه ناوگان ریلی حداقل باید در برنامه ششم در اولویت اول قرار بگیرد چون یکی از شاخص های توسعه ما توسعه ناوگان ریلی و این به عنوان یک زیر ساخت محسوب می شود.

جوکار با اشره به اینکه ما در برخی جاها یک فرودگاه هایی داریم که مقرون به صرفه نیست اظهار داشت:حفظ این فرودگاه ها مقرون به صرفه نیست یارانه صرف می شود ٰ کلی داریم ضرر می دهیم و تعداد پرواز های بسیار کمی هم دارد ما اگر این را در بخش ریلی داشته باشیم هم در بخش حمل و نقل و هم در بخش ترابری مزیت هایی برای ما خواهد داشت که به این سمت حرکت کنیم.