به گزارش افکارنیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اقتصاد و دولت را در قبال سیاست‌های بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می‌کند، گفت: امروز مجمع تشخیص درباره عزل رئیس‌کل تصمیم می‌گیرد.

ارسلان فتحی‌پور در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی و تاثیر آن بر استقلال این بانک، اظهار داشت: بنده در این جلسات حضور دارم، براساس این مصوبه، گزینه ریاست بانک مرکزی باید توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده و رئیس‌جمهور در هیات وزیران مطرح کند و در نهایت به مدت ۵ سال ریاست وی تصویب شود.

وی با بیان اینکه تمام سوالاتی که از وزیر اقتصاد درباره بانک مرکزی مطرح بود همواره به این پاسخ که «من چه کاره هستم؟» ختم می‌شد، تصریح کرد: وزیر اقتصاد همیشه از سوالات مرتبط با بانک مرکزی طفره می‌رفت اما با این مصوبه نظارت مجلس بر بانک مرکزی و پاسخگویی دولت در قبال مجلس افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مدت ریاست بانک مرکزی، افزود: با این مصوبه ریاست بانک مرکزی تثبیت می‌شود علاوه بر آنکه شنبه(امروز) ساعت ۹ در ادامه این بررسی‌ها در مجمع تشخیص درباره عزل رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته خواهد شد.

فتحیپور با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت دستگاههای نظارتی را در قبال بانک مرکزی آزادتر میکند، گفت: بانک مرکزی یک بانک حاکمیتی است و در مقابل تمام سیاستگذاریهای خود باید در قبال مجلس هم پاسخگو باشد.