گروه اقتصادی، نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و نیز ورزش و جوانان بیشترین افزایش بودجه را در لایحه بودجه سال آینده در میان وزارتخانه‌های دیگر داشته‌اند.


به گزارشافکارنیوز، تقریبا ۱۰ روز از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به مجلس می‌گذرد و این روزها بحثبر سر اعداد و ارقام آن داغ است. یکی از بخش‌های لایحه بودجه سال آینده که این روزها بسیار خبرساز بود، افزایش بیش از ۸۰ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری بود که البته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دلیل این افزایش را گردن دولت دهم انداخته است. از صحبت‌های وی این طور برداشت می‌شود که به‌علت تعهداتی که از دولت قبل بر جای مانده بود، دولت یازدهم برای پاسخ‌گویی به آن تعهدات، چاره‌ای جز افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نداشته است.

در این میان، در شرایطی که کشور با کاهش شدید سطح درآمدهای نفتی به دلیل روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی روبه‌رو است، به نظر می‌رسید که حداقل دولت در بودجه‌ریزی خود به این مهم توجه کند و تقریبا بودجه وزارتخانه‌ها برای سال آینده افزایش نیابد. اما مقایسه اعداد و ارقام بودجه وزارتخانه‌ها با سال گذشته، از رشد بالای بودجه وزارتخانه‌ها خبر می‌دهد. در همین رابطه، «افکارنیوز» به بررسی بودجه وزارتخانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال پرداخته است.

* وزارت اطلاعات: در لایحه بودجه سال آینده دولت برای وزارت اطلاعات بالغ بر ۲ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده است که این رقم حدود ۴۰ درصد بیش از بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است.

* وزارت کشور: دولت روحانی بالغ بر یک‌هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان بودجه برای وزارت کشور در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کرده است که این رقم حدود ۲۹.۳ درصد بیش از بودجه یک‌هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی این وزارتخانه در قانون بودجه امسال است.

* وزارت امور خارجه: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت امور خارجه بالغ بر یک هزار و ۲۵ میلیارد تومان بودجه پیشنهاد داده است که حدود ۲۲.۴ درصد بیش از بودجه مصوب این وزارتخانه در قانون بودجه امسال(۸۳۷ میلیارد تومان) است.

* وزارت دادگستری: این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ رقمی بالغ بر ۱۴۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان بودجه را به خود اختصاص داده است که حدود ۱۶.۳ درصد بیش از بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت دادگستری در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است.

* وزارت امور اقتصادی و دارایی: در قانون بودجه امسال حدود ۵۹۲ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان بودجه برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده بود که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به ۷۰۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارتی، بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

* وزارت دفاع: در لایحه پیشنهادی روحانی برای سال ۱۳۹۴ رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان بودجه برای وزارت دفاع پیش‌بینی شده است که از افزایش حدود ۲۷ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال برخوردار بوده است.

* وزارت علوم: در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود یک‌هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه برای وزارت علوم در نظر گرفته شده بود که این بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ حدود ۷ درصد افزایش یافته و به حدود یک‌هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان رسیده است.

* وزارت ارشاد: برای این وزارتخانه در قانون بودجه امسال حدود ۶۳۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده بود که این رقم با افزایش حدود ۲۱.۱ درصدی در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده به حدود ۷۶۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

* وزارت آموزش و پرورش: در لایحه بودجه سال آینده رقمی بالغ بر ۲۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان بودجه برای وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده که از رشدی معادل ۲۱.۲ درصد نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه در قانون بودجه امسال برخوردار بوده است.

* وزارت بهداشت: این وزارتخانه احتمالا با رشد حدود ۷۰.۷ درصدی بودجه در صورت تصویب مجلس، از بیشترین رشد بودجه در سال آینده برخوردار خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده ۵ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده و این در حالی است که این رقم در قانون بودجه امسال ۳ هزار و ۱۱ میلیارد تومان بود.

* وزارت ورزش و جوانان: در لایحه پیشنهادی دولت روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رقمی بالغ بر ۴۶۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است.

* وزارت نفت: وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۶۴ میلیارد تومان بودجه به خود اختصاص داده است که این بودجه در مقایسه با رقم ۱۲۴ میلیارد تومان در قانون بودجه امسال از رشد ۳۱.۶ درصدی برخوردار بوده است.

* وزارت نیرو: دولت در قانون بودجه امسال حدود ۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بودجه برای وزارت نیرو پیش‌بینی کرده بود که این رقم با رشد حدود ۳۰.۸ درصد، در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به ۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

* وزارت ارتباطات: این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان بودجه داشت که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۲۴۵ میلیارد تومان(۱۰.۱ درصد رشد) افزایش یافته است.
* وزارت کشاورزی: در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر یک‌هزار و ۸۶ میلیارد تومان بودجه برای وزارت کشاورزی پیش‌بینی شده است که این بودجه حدود ۶.۹ درصد بیش از بودجه‌ای است که در قانون بودجه امسال برای این وزارتخانه(یک‌هزار و ۱۵ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده بود.

* وزارت راه و شهرسازی: در قانون بودجه امسال بالغ بر ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بودجه برای وزارت راه و شهرسازی تصویب شده بود که این رقم با رشد حدود ۳۶ درصدی در لایحه بودجه سال آینده به رقم ۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان افزایش یافت.

* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در صورت تصویب مجلس، در سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بودجه‌ای بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومانی برخوردار خواهد شد که این رقم حدود ۱۴.۱ درصد بیش از بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه در سال‌جاری است.

* وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه در قانون بودجه امسال از بودجه حدود ۴۸۲ میلیارد تومانی برخوردار بود که این بودجه با رشد حدود ۱۵ درصدی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۵۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000383/nf00383446-1.JPG