به گزارشافکارنیوز،عبدالکریم رجبی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در این جلسه که با محور هدفمندی یارانه‌ها بود علاوه بر وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم حضور داشتند.

وی با بیان اینکه سوال مشترک اکثر نمایندگان از وزیر اقتصاد " علت عدم حذف یارانه اغنیا " بود، تصریح کرد: در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند و بنا شد در جلسات آتی این موضوع با حضور طیب نیا مورد بررسی قرار گیرد.

* طیب‌نیا: حذف یارانه اغنیا از شعارهای من بود


این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: طیب نیا در توضیح به نمایندگان تاکید کرد که " حذف یارانه ثروتمندان " از شعارهای من هم بوده ولی رئیس جمهور و دولت با سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم مخالف هستند ضمن آنکه رئیس مجلس هم با این موضوع مخالفت کرده است.

* سازمان مالیاتی: تنها میتوانیم اطلاعات ۳ میلیون نفر را شناسایی کنیم


رجبی افزود: وزیر اقتصاد همچنین گفت که اطلاعات دقیقی از دهک های بالای درآمدی در اختیار دولت نیست؛ رئیس سازمان مالیاتی هم تاکید کرد اگر بخواهیم فرض را به حذف یارانه افراد با حقوق بالای ۳ میلیون تومان در نظر بگریم تنها می توانیم یارانه ۲ تا ۳ میلیون نفر را حذف کنیم چراکه در سیستم خوداظهاری تنها همین تعداد حقوق خود را بالای ۳ میلیون تومان اعلام کرده اند.

وی همچنین گفت: معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفت که نمی توانیم آمار دقیقی از دهک های درآمدی داشته باشیم چراکه اگر بخواهیم فرضاً بگوییم یارانه افرادی که دو ماشین دارند را حذف کنیم، سازمان بهزیستی معترض می شود که این خانواده دو فرزند معلول دارد، از همین رو تا کنون نتوانسته ایم در حوزه ورود کنیم.

* اطلاعات ۱۰ میلیون نفر هم قابل دسترس نیست


این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: وزیر اقتصاد همچنین این را هم گفت که حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مرتبط است؛ این درحالی است که قانون تصریح کرده دهک های بالای درامدی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و وزیر کار و جمع بندی دولت حذف شوند.

رجبی در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد توضیحی درباره علت عدم حذف یارانه ۱۰ میلیون نفری که چند هفته قبل وزیر کار خبر شناسایی آنها را داده بود، به نمایندگان داد یا خیر؟ گفت: اطلاعات دقیقی از همین ۱۰ میلیون نفر هم ندارند چراکه طبق اعلام سازمان مالیاتی از این گروه تنها می توانند ۳ میلیون نفر را شناسایی کنند.

*دولت فعلا بنای حذف یارانه اغنیا را ندارد / امید طیب نیا به سیستم جامع مالیاتی


وی ادامه داد: معاون وزیر کار اعتراضات مردم و عدم اطلاعات کافی را از علت های اصلی عدم حذف یارانه اغنیا اعلام کرد و گفت فعلا برای جلوگیری از تنش در جامعه قصد حذف را نداریم و احتمالا طرح تشویقی برای افرادی قرار خواهیم داد که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی این را هم گفت که وزیر اقتصاد یکی از ابزارهای اصلی شناسایی دهک های درآمدی را پیاده سازی سیستم جامع مالیاتی اعلام کرده است.