به گزارشافکارنیوز،حسام عقبایی با اشاره به آمار خرید و فروش مسکن در بهمن ماه، اظهار داشت: آمار خرید و فروش ها در زمستان امسال در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است و این روند در بهمن ماه هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در ۷ روز اول بهمن امسال ۳۷ هزا و ۹۸۱ قرارداد در کل کشور به ثبت رسیده است، گفت: ۲۳ هزار و ۲۹۰ قرارداد خرید و فروش و ۱۲ هزار و ۹۴۱ اجاره نامه در این مدت به ثبت رسید.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران افزود: مجموع قراردادها در شهر تهران در هفت روز اول بهمن به عدد ۷ هزار و ۷۹۸ قرارداد رسید که از این تعداد ۳ هزار و ۹۱۲ قرارداد برای مبایعه نامه و ۳ هزار و ۶۲۴ قرارداد برای اجاره بوده است و مابقی هم مربوط به سایر قراردادهای مسکن است.

عقبایی با تاکید بر اینکه قیمت ها در این مدت تغییری نداشته است، بیان کرد: پیش بینی افزایش قیمتی را در بخش مسکن تاپایان سال نداریم اما وضعیت خرید و فروش مسکن نسبت به نیمه اول سال بهبود پیدا کرده است.