به گزارش افکارنیوز، صندوق بین المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ را یک‌تریلیون و ۳۳۴میلیارد دلار اعلام کرد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۷میلیارد دلار افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان و با وجود تحریم‌ها توانسته است جایگاه خود به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ کند. ایران که در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۸ بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار داشت در سال ۲۰۱۴ نیز توانسته این جایگاه را حفظ کند.

در این سال برای نخستین بار چین توانسته آمریکا را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد بزرگ دنیا کنار بزند و در جایگاه نخست دنیا از این نظر قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی چین بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۷تریلیون و ۶۱۷میلیارد دلار بوده است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷تریلیون و ۴۱۸میلیارد دلاری در جایگاه دوم و هند با ۷تریلیون و ۳۷۴میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، اندونزی، فرانسه، انگلیس، مکزیک، ایتالیا، کره جنوبی، عربستان، کانادا، اسپانیا و ترکیه نیز پیش از ایران و در رتبه‌های چهارم تا هفدهم قرار گرفته‌اند.

تولید ناخالص داخلی ترکیه که یک پله بالاتر از ایران قرار گرفته یک‌تریلیون و ۵۰۸میلیارد دلار گزارش شده است. استرالیا نیز با تولید ناخالص داخلی یک‌تریلیون و ۹۵میلیارد دلاری یک پله پایین‌تر از ایران در رتبه نوزدهم قرار گرفته است.

کشور توالو با تولید ناخالص داخلی ۳۵میلیون دلاری در جایگاه آخر بین ۱۸۸ کشور جای گرفته است.

صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۹میلیارد دلار افزایش یابد و به یک‌تریلیون و ۳۵۳‌میلیارد دلار برسد.

جایگاه ایران بین اقتصادهای بزرگ دنیا نیز همچنان حفظ خواهد شد و ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۵ باقی خواهد ماند.

جدول: تولید ناخالص داخلی کشورها(شاخص PPP)، مرتب‌شده بر اساس سال ۲۰۱۴

Country

Units

Scale

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

China

Current international dollar

Billions

۱۶,۱۷۳. ۲۷

۱۷,۶۱۷. ۳۲

۱۸,۹۷۵. ۸۷

United States

Current international dollar

Billions

۱۶,۷۶۸. ۰۵

۱۷,۴۱۸. ۹۳

۱۸,۱۲۴. ۷۳

India

Current international dollar

Billions

۶,۷۸۳. ۶۶

۷,۳۷۵. ۹۰

۷,۹۹۶. ۶۲

Japan

Current international dollar

Billions

۴,۶۸۵. ۲۹

۴,۷۵۰. ۷۷

۴,۸۴۳. ۰۷

Germany

Current international dollar

Billions

۳,۶۱۰. ۰۶

۳,۷۲۱. ۵۵

۳,۸۱۵. ۴۶

Russia

Current international dollar

Billions

۳,۴۹۱. ۶۲

۳,۵۶۴. ۵۵

۳,۴۵۸. ۴۰

Brazil

Current international dollar

Billions

۳,۲۱۲. ۲۹

۳,۲۶۳. ۸۳

۳,۲۵۹. ۰۸

Indonesia

Current international dollar

Billions

۲,۵۱۱. ۴۴

۲,۶۷۶. ۰۸

۲,۸۴۰. ۲۴

France

Current international dollar

Billions

۲,۵۳۴. ۵۱

۲,۵۸۰. ۷۵

۲,۶۳۳. ۹۰

United Kingdom

Current international dollar

Billions

۲,۴۴۹. ۷۳

۲,۵۴۸. ۸۹

۲,۶۴۱. ۴۳

Mexico

Current international dollar

Billions

۲,۰۶۵. ۹۱

۲,۱۴۰. ۵۶

۲,۲۲۴. ۳۱

Italy

Current international dollar

Billions

۲,۱۰۵. ۹۶

۲,۱۲۷. ۷۴

۲,۱۵۷. ۱۲

Korea

Current international dollar

Billions

۱,۶۹۷. ۰۰

۱,۷۷۸. ۸۲

۱,۸۵۳. ۵۲

Saudi Arabia

Current international dollar

Billions

۱,۵۲۷. ۷۳

۱,۶۰۵. ۷۰

۱,۶۶۸. ۱۳

Canada

Current international dollar

Billions

۱,۵۲۹. ۹۸

۱,۵۹۱. ۵۸

۱,۶۴۰. ۳۷

Spain

Current international dollar

Billions

۱,۵۲۲. ۷۱

۱,۵۶۶. ۳۷

۱,۶۱۹. ۰۹

Turkey

Current international dollar

Billions

۱,۴۴۴. ۵۷

۱,۵۰۸. ۱۰

۱,۵۶۹. ۴۱

Islamic Republic of Iran

Current international dollar

Billions

۱,۲۷۷. ۱۷

۱,۳۳۴. ۳۲

۱,۳۵۳. ۶۵

Australia

Current international dollar

Billions

۱,۰۵۱. ۱۶

۱,۰۹۵. ۳۸

۱,۱۳۶. ۵۷

Taiwan Province of China

Current international dollar

Billions

۱,۰۲۰. ۹۱

۱,۰۷۴. ۵۳

۱,۱۲۵. ۳۴

Nigeria

Current international dollar

Billions

۹۷۲.۶۴۶

۱,۰۴۹. ۰۹

۱,۱۰۸. ۷۲

Thailand

Current international dollar

Billions

۹۶۴.۵

۹۸۵.۵۱۶

۱,۰۳۱. ۱۸

Poland

Current international dollar

Billions

۹۱۰.۶۷۲

۹۵۴.۴۵۴

۹۹۶.۴۷۷

Argentina

Current international dollar

Billions

۹۲۹.۵۹۴

۹۴۷.۵۷۳

۹۵۳.۰۲۹

Egypt

Current international dollar

Billions

۹۰۹.۸۲۳

۹۴۳.۰۵۲

۹۸۹.۸۸۶

Pakistan

Current international dollar

Billions

۸۳۵.۰۷۵

۸۸۲.۳۱۳

۹۲۸.۴۳۳

Netherlands

Current international dollar

Billions

۷۸۰.۲۸۶

۷۹۸.۵۸۷

۸۱۸.۲۴۹

Malaysia

Current international dollar

Billions

۶۹۳.۵۹۴

۷۴۶.۰۷۸

۷۸۸.۸۴

South Africa

Current international dollar

Billions

۶۸۳.۹۶۲

۷۰۴.۵۱۴

۷۲۵.۰۰۴

Philippines

Current international dollar

Billions

۶۴۳.۰۷۶

۶۹۲.۲۲۳

۷۴۵.۲۶۱

Colombia

Current international dollar

Billions

۶۰۳.۴۵۳

۶۴۰.۱۲۲

۶۶۷.۷۴۵

United Arab Emirates

Current international dollar

Billions

۵۷۰.۵۷۴

۵۹۹.۷۶۳

۶۲۴.۱۷۹

Algeria

Current international dollar

Billions

۵۲۲.۳۱۴

۵۵۱.۸۰۹

۵۷۱.۲۱

Venezuela

Current international dollar

Billions

۵۵۳.۳۱۱

۵۳۸.۹۲۲

۵۰۵.۶۵۳

Bangladesh

Current international dollar

Billions

۴۹۵.۷۸۸

۵۳۳.۷۳۹

۵۷۲.۴۴

Iraq

Current international dollar

Billions

۵۲۷.۸۱۷

۵۲۲.۶۶۷

۵۳۴.۲۵

Vietnam

Current international dollar

Billions

۴۷۴.۹۵

۵۱۰.۶۸۹

۵۴۶.۱۴۳

Belgium

Current international dollar

Billions

۴۶۹.۶۵۹

۴۸۱.۴۷۴

۴۹۲.۲۶۷

Switzerland

Current international dollar

Billions

۴۵۶.۹۳۲

۴۷۲.۸۳

۴۸۰.۹۳۸

Singapore

Current international dollar

Billions

۴۳۳.۵۳

۴۵۲.۶۸۶

۴۷۰.۵۵۱

Sweden

Current international dollar

Billions

۴۳۲.۵۶۶

۴۴۸.۲۴۶

۴۶۴.۲۶۴

Kazakhstan

Current international dollar

Billions

۳۹۵.۴۵۶

۴۱۸.۴۷۳

۴۳۰.۷۴۲

Chile

Current international dollar

Billions

۳۹۶.۱۷۳

۴۰۹.۳۲۹

۴۲۴.۱۶۴

Hong Kong SAR

Current international dollar

Billions

۳۸۲.۹۲

۳۹۷.۵۰۷

۴۱۲.۳

Austria

Current international dollar

Billions

۳۸۸.۴۸۶

۳۹۵.۴۹

۴۰۲.۴۲

Romania

Current international dollar

Billions

۳۷۶.۲۱۹

۳۹۲.۷۷۳

۴۰۶.۹۶۴

Peru

Current international dollar

Billions

۳۵۷.۶۰۳

۳۷۱.۳۴۴

۳۸۸.۹۱۵

Ukraine

Current international dollar

Billions

۳۹۲.۲۵

۳۷۰.۷۸۶

۳۵۳.۳۲۹

Norway

Current international dollar

Billions

۳۳۲.۷۶۴

۳۴۵.۱۶

۳۵۱.۶۰۳

Qatar

Current international dollar

Billions

۲۹۷.۶۶۱

۳۲۰.۵۴۴

۳۴۶.۴۴۳

Czech Republic

Current international dollar

Billions

۳۰۳.۹۱۵

۳۱۴.۵۸۵

۳۲۵.۲۸۵

Greece

Current international dollar

Billions

۲۷۸.۰۱۸

۲۸۴.۲۵۵

۲۹۴.۰۱۴

Kuwait

Current international dollar

Billions

۲۷۶.۳۰۷

۲۸۳.۹۷۶

۲۹۱.۴۵۴

Portugal

Current international dollar

Billions

۲۷۳.۸۵۹

۲۸۰.۳۶

۲۸۷.۳۸۸

Occupied Palestine

Current international dollar

Billions

۲۵۷.۵۱۱

۲۶۸.۴۶

۲۸۰.۳۹

Morocco

Current international dollar

Billions

۲۴۱.۶۷۷

۲۵۲.۳۶۶

۲۶۵.۷۲۳

Denmark

Current international dollar

Billions

۲۴۳.۵۳۱

۲۴۹.۵۲۷

۲۵۵.۸۶۶

Hungary

Current international dollar

Billions

۲۳۴.۲۹۶

۲۴۶.۳۵۴

۲۵۵.۲۵۴

Myanmar

Current international dollar

Billions

۲۲۱.۴۷۹

۲۴۱.۹۸

۲۶۴.۴۶۴

Ireland

Current international dollar

Billions

۲۱۳.۳۰۹

۲۲۶.۷۶۸

۲۳۷.۶۲۹

Finland

Current international dollar

Billions

۲۱۸.۱۱۱

۲۲۱.۰۳۸

۲۲۴.۸۴۶

Sri Lanka

Current international dollar

Billions

۱۹۹.۵۵۳

۲۱۷.۴۴۵

۲۳۳.۶۳۷

Ecuador

Current international dollar

Billions

۱۷۱.۳۸۲

۱۸۰.۲۱۶

۱۸۵.۲۴۷

Angola

Current international dollar

Billions

۱۶۶.۱۰۵

۱۷۵.۶۴۱

۱۸۵.۱۷۲

Belarus

Current international dollar

Billions

۱۶۶.۷۸۶

۱۷۱.۹۵۲

۱۶۸.۰۳

Uzbekistan

Current international dollar

Billions

۱۵۶.۵۲۴

۱۷۱.۶۶۹

۱۸۳.۹۳۳

Azerbaijan

Current international dollar

Billions

۱۵۸.۵۱۸

۱۶۵.۳۲

۱۶۷.۸۴۳

Oman

Current international dollar

Billions

۱۵۵.۴۵۶

۱۶۲.۳۷۱

۱۷۱.۳۷۷

Sudan

Current international dollar

Billions

۱۵۱.۶۹۳

۱۵۹.۱۲۳

۱۶۵.۸۳۶

New Zealand

Current international dollar

Billions

۱۵۱.۶۶۹

۱۵۸.۸۶۴

۱۶۴.۹۶۵

Slovak Republic

Current international dollar

Billions

۱۴۶.۹۰۲

۱۵۲.۶۳۴

۱۵۸.۴۲۸

Ethiopia

Current international dollar

Billions

۱۲۹.۱۳۱

۱۴۴.۵۷

۱۵۸.۳۴۵

Dominican Republic

Current international dollar

Billions

۱۲۶.۷۲

۱۳۷.۹۵۳

۱۴۶.۲۷۷

Kenya

Current international dollar

Billions

۱۲۳.۹۶۵

۱۳۲.۴۰۶

۱۴۲.۷۴۲

Bulgaria

Current international dollar

Billions

۱۲۴.۶۵۸

۱۲۸.۶۳۳

۱۳۱.۳۳۴

Tanzania

Current international dollar

Billions

۱۱۶.۸۳

۱۲۷.۱۰۹

۱۳۷.۵۰۵

Tunisia

Current international dollar

Billions

۱۱۹.۷۳۴

۱۲۴.۲۷۴

۱۲۹.۱۴

Guatemala

Current international dollar

Billions

۱۱۲.۸۵۲

۱۱۹.۰۷۷

۱۲۴.۹۴۱

Ghana

Current international dollar

Billions

۱۰۲.۴۴۲

۱۰۸.۲۵۹

۱۱۳.۰۳۳

Yemen

Current international dollar

Billions

۱۰۲.۳۳۳

۱۰۳.۶۲۸

۱۰۲.۲۱۵

Libya

Current international dollar

Billions

۱۲۶.۶۰۳

۹۷.۵۸

۱۰۲.۹۷۸

Serbia

Current international dollar

Billions

۹۵.۸۵۷

۹۵.۴۹۲

۹۵.۸۵۹

Croatia

Current international dollar

Billions

۸۷.۵۶۴

۸۸.۴۸۵

۸۹.۶۷۴

Turkmenistan

Current international dollar

Billions

۷۳.۳۴۴

۸۲.۰۹۴

۹۰.۲۷۸

Lebanon

Current international dollar

Billions

۷۸.۳۸۸

۸۱.۱۲۲

۸۳.۸۸۹

Lithuania

Current international dollar

Billions

۷۶.۲۴۸

۷۹.۶۲۵

۸۲.۶۲۲

Jordan

Current international dollar

Billions

۷۶.۱۱۴

۷۹.۶۱۸

۸۳.۳۳۸

Uganda

Current international dollar

Billions

۷۲.۲۹۲

۷۶.۹۳۸

۸۱.۸۱۱

Panama

Current international dollar

Billions

۷۰.۹۲۱

۷۶.۴۱۶

۸۱.۸۰۱

Côte d ' Ivoire

Current international dollar

Billions

۶۵.۲۲۲

۷۱.۱۲۲

۷۷.۳۱۳

Costa Rica

Current international dollar

Billions

۶۷.۵۸۷

۷۰.۹۷۲

۷۴.۳۲۴

Uruguay

Current international dollar

Billions

۶۶.۷۵۸

۶۹.۹۷۸

۷۲.۵۷۷

Bolivia

Current international dollar

Billions

۶۵.۴۲۴

۶۹.۹۶۲

۷۳.۶۲

Cameroon

Current international dollar

Billions

۶۲.۹۹۸

۶۷.۲

۷۱.۲۱۸

Nepal

Current international dollar

Billions

۶۲.۳۹۹

۶۶.۷۷۵

۷۰.۷۶۳

Bahrain

Current international dollar

Billions

۵۸.۲۸۱

۶۱.۹۳۹

۶۴.۱۵۶

Slovenia

Current international dollar

Billions

۵۸.۷۰۱

۶۱.۱۲۷

۶۲.۹۴۹

Zambia

Current international dollar

Billions

۵۷.۰۷۵

۶۱.۰۴۵

۶۵.۷۳۷

Afghanistan

Current international dollar

Billions

۵۸.۸۰۵

۶۰.۵۷۸

۶۳.۲۵۲

Paraguay

Current international dollar

Billions

۵۵.۰۴۸

۵۸.۳۰۱

۶۱.۱۶۷

Democratic Republic of the Congo

Current international dollar

Billions

۵۰.۴۲

۵۵.۸۰۷

۶۱.۴۷۴

Luxembourg

Current international dollar

Billions

۴۹.۲۴

۵۱.۴۱۱

۵۳.۱۷۴

El Salvador

Current international dollar

Billions

۴۹.۲۲۷

۵۰.۹۴۴

۵۲.۶۸۲

Cambodia

Current international dollar

Billions

۴۶.۰۳۶

۴۹.۹۶

۵۴.۰۳۵

Latvia

Current international dollar

Billions

۴۶.۳۹۷

۴۸.۱۸۵

۴۹.۷۳۱

Trinidad and Tobago

Current international dollar

Billions

۴۲.۳۳۱

۴۳.۴۱۵

۴۴.۳۳۲

Honduras

Current international dollar

Billions

۳۷.۳۶۷

۳۹.۰۸۱

۴۰.۷۳

Bosnia and Herzegovina

Current international dollar

Billions

۳۷.۲۱۹

۳۸.۰۶۴

۳۹.۲۸۶

Gabon

Current international dollar

Billions

۳۴.۰۹۳

۳۶.۳۴۹

۳۸.۲۹۶

Estonia

Current international dollar

Billions

۳۴.۳۹۳

۳۵.۶۲۱

۳۶.۸۴۵

Mongolia

Current international dollar

Billions

۳۱.۷۷۵

۳۴.۷۶

۳۶.۶۲۸

Lao P. D. R.

Current international dollar

Billions

۳۱.۵۶۸

۳۴.۴

۳۷.۲۴۴

Georgia

Current international dollar

Billions

۳۲.۱۹۴

۳۴.۲۰۹

۳۵.۲۰۶

Madagascar

Current international dollar

Billions

۳۲.۴۱۵

۳۳.۸۶۵

۳۵.۸۶۶

Botswana

Current international dollar

Billions

۳۱.۶۸۶

۳۳.۷۳۶

۳۵.۴۵۱

Senegal

Current international dollar

Billions

۳۱.۶۸۳

۳۳.۶۰۶

۳۵.۴۷۹

Albania

Current international dollar

Billions

۳۰.۴۶۲

۳۱.۵۵۶

۳۲.۸

Mozambique

Current international dollar

Billions

۲۸.۵۴۸

۳۱.۰۹۹

۳۳.۴۱۵

Brunei Darussalam

Current international dollar

Billions

۲۹.۹۸۷

۳۰.۲۱۲

۳۰.۳۳۷

Chad

Current international dollar

Billions

۲۷.۲۳۲

۲۹.۵۳۳

۳۲.۰۵۷

Nicaragua

Current international dollar

Billions

۲۷.۷۸۹

۲۹.۴۷۴

۳۱.۱۰۳

Burkina Faso

Current international dollar

Billions

۲۷.۷۷۱

۲۹.۳۰۹

۳۱.۰۴۱

Republic of Congo

Current international dollar

Billions

۲۶.۰۶۴

۲۸.۰۳۶

۲۹.۷۴۵

FYR Macedonia

Current international dollar

Billions

۲۶.۲۳۷

۲۷.۶۲۲

۲۸.۹۲۶

Cyprus

Current international dollar

Billions

۲۷.۶۴۵

۲۷.۴۱۵

۲۷.۷

Mali

Current international dollar

Billions

۲۵.۱۹۵

۲۷.۳۰۸

۲۹.۰۹۵

Zimbabwe

Current international dollar

Billions

۲۵.۹۲۳

۲۷.۱۳۴

۲۸.۱۴۹

South Sudan

Current international dollar

Billions

۲۴.۲۶

۲۵.۹۵۷

۲۷.۰۷۷

Equatorial Guinea

Current international dollar

Billions

۲۵.۵۳۸

۲۵.۱۰۵

۲۱.۴۳۱

Armenia

Current international dollar

Billions

۲۳.۱۳۹

۲۴.۲۸۲

۲۴.۲۵۸

Jamaica

Current international dollar

Billions

۲۳.۶۲۷

۲۴.۰۹۷

۲۴.۷۱۸

Namibia

Current international dollar

Billions

۲۲.۰۷۳

۲۳.۵۸۱

۲۵.۱۲۳

Mauritius

Current international dollar

Billions

۲۲.۲۹۸

۲۳.۳۵۷

۲۴.۳۹۵

Tajikistan

Current international dollar

Billions

۲۰.۶۱۸

۲۲.۳۲۱

۲۳.۱۹۵

Benin

Current international dollar

Billions

۱۸.۵۰۵

۱۹.۸۰۳

۲۱.۰۷۸

Kyrgyz Republic

Current international dollar

Billions

۱۸.۲۲۷

۱۹.۱۵۹

۱۹.۶۴۹

Rwanda

Current international dollar

Billions

۱۷.۳۵۷

۱۸.۸۴۴

۲۰.۳۴۳

Haiti

Current international dollar

Billions

۱۷.۵۶۲

۱۸.۳۰۸

۱۹.۰۷۲

Papua New Guinea

Current international dollar

Billions

۱۶.۸۲۴

۱۸.۰۶۶

۲۱.۷۵

Niger

Current international dollar

Billions

۱۶.۵۳۸

۱۷.۹۳۷

۱۸.۹۳۲

Moldova

Current international dollar

Billions

۱۶.۶۹۲

۱۷.۷۱۵

۱۷.۶۹۳

Kosovo

Current international dollar

Billions

۱۶.۱۷۲

۱۶.۸۵۷

۱۷.۵۷۵

Mauritania

Current international dollar

Billions

۱۴.۳۸۲

۱۵.۵۲۸

۱۶.۵۲۳

Guinea

Current international dollar

Billions

۱۴.۷

۱۴.۹۷۴

۱۵.۰۶۷

Iceland

Current international dollar

Billions

۱۳.۷۶۵

۱۴.۲۱

۱۴.۸۳۷

Malta

Current international dollar

Billions

۱۳.۴۴۹

۱۴.۱۲۹

۱۴.۷۱۶

Malawi

Current international dollar

Billions

۱۲.۷۹۹

۱۳.۷۲۵

۱۴.۶۰۸

Sierra Leone

Current international dollar

Billions

۱۱.۷۳۹

۱۲.۶۳

۱۱.۱۱۶

Togo

Current international dollar

Billions

۹.۵۰۴

۱۰.۱۴۴

۱۰.۸۴۹

Montenegro

Current international dollar

Billions

۹.۱۲۲

۹.۳۶

۹.۸۸۴

Suriname

Current international dollar

Billions

۸.۸۰۱

۹.۱۸۸

۹.۵۲

The Bahamas

Current international dollar

Billions

۸.۷۸

۹.۰۲۲

۹.۳۱۵

Swaziland

Current international dollar

Billions

۸.۳۵۵

۸.۶۲۱

۸.۸۵۹

Burundi

Current international dollar

Billions

۷.۸۸۴

۸.۳۷۸

۸.۸۵۸

Eritrea

Current international dollar

Billions

۷.۵۷۳

۷.۸۱۴

۷.۹۰۳

Fiji

Current international dollar

Billions

۶.۹۰۶

۷.۲۹۳

۷.۵۹۷

Timor - Leste

Current international dollar

Billions

۶.۶۵۷

۶.۰۶۶

۶.۷۴۴

Bhutan

Current international dollar

Billions

۵.۴۲۶

۵.۸۵۵

۶.۳۵۳

Guyana

Current international dollar

Billions

۵.۲۳۴

۵.۵۱۴

۵.۷۷۴

Lesotho

Current international dollar

Billions

۵.۰۹۵

۵.۲۸۲

۵.۵۳۹

Maldives

Current international dollar

Billions

۴.۶۱۸

۴.۹۲

۵.۲۱۱

Barbados

Current international dollar

Billions

۴.۴۶۵

۴.۵۱۶

۴.۵۹۴

Liberia

Current international dollar

Billions

۳.۶۲

۳.۶۹۱

۳.۶۷۲

Cabo Verde

Current international dollar

Billions

۳.۱۹۹

۳.۲۷۹

۳.۴۰۷

The Gambia

Current international dollar

Billions

۳.۰۴۴

۳.۰۸۲

۳.۲۶۸

Belize

Current international dollar

Billions

۲.۸۰۵

۲.۹۴۲

۳.۰۲۸

Djibouti

Current international dollar

Billions

۲.۶۶۴

۲.۸۶۵

۳.۰۷۹

Central African Republic

Current international dollar

Billions

۲.۷۸۵

۲.۸۵۵

۳.۰۴۳

Guinea - Bissau

Current international dollar

Billions

۲.۳۹۸

۲.۴۹۵

۲.۶۳

Seychelles

Current international dollar

Billions

۲.۳۰۴

۲.۴۰۶

۲.۵۱۳

Antigua and Barbuda

Current international dollar

Billions

۱.۹۲

۱.۹۹۴

۲.۰۵۱

St. Lucia

Current international dollar

Billions

۱.۹۶۳

۱.۹۷

۲.۰۲۳

San Marino

Current international dollar

Billions

۱.۸۹۸

۱.۹۰۷

۱.۹۴۲

Grenada

Current international dollar

Billions

۱.۲۳۳

۱.۲۷

۱.۳۰۱

St. Kitts and Nevis

Current international dollar

Billions

۱.۱۵۹

۱.۲۵۸

۱.۳۱۳

Comoros

Current international dollar

Billions

۱.۱۴۶

۱.۲۰۲

۱.۲۵۵

St. Vincent and the Grenadines

Current international dollar

Billions

۱.۱۵۵

۱.۱۸۴

۱.۲۲

Solomon Islands

Current international dollar

Billions

۱.۰۵۸

۱.۰۹

۱.۱۳۶

Samoa

Current international dollar

Billions

۰.۹۶۱

۰.۹۹۴

۱.۰۳۱

Dominica

Current international dollar

Billions

۰.۷۴۵

۰.۷۶۴

۰.۷۸۹

Vanuatu

Current international dollar

Billions

۰.۶۵۶

۰.۶۸۵

۰.۶۶۳

Sمo Tomé and Prیncipe

Current international dollar

Billions

۰.۵۸۸

۰.۶۲۴

۰.۶۶۱

Tonga

Current international dollar

Billions

۰.۴۸۲

۰.۵

۰.۵۱۸

Micronesia

Current international dollar

Billions

۰.۳۰۷

۰.۳۱۲

۰.۳۱۶

Palau

Current international dollar

Billions

۰.۲۶۳

۰.۲۸۸

۰.۲۹۷

Kiribati

Current international dollar

Billions

۰.۱۷۸

۰.۱۸۸

۰.۱۹۵

Marshall Islands

Current international dollar

Billions

۰.۱۷۸

۰.۱۸۱

۰.۱۸۶

Tuvalu

Current international dollar

Billions

۰.۰۳۴

۰.۰۳۵

۰.۰۳۷