به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران اعلام کرد: بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده ۳۸ میلیون و ۷۷۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۲ هزار ریال در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۵۰ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۱۹ میلیون و ۷۷۰ هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در کل کشور ۱۴ میلیون و ۳۳۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل از ان
(نیمه دوم سال ۹۲) افزایش نه دهم درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یک و سه دهم درصد داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استانهای کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۳ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن یک میلیون و ۷۹۱ هزار ریال در استان کهکیلویه و بویر احمد بوده است.

کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان با خوزستان ۶۳ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۲۳ میلیون و ۱۷ هزار هزار ریال بوده است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۷۳ میلیون و ۳ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل از ان ۱۰ و یکدهم درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل از ان ۸ و ۹ دهم درصد افزایش داشته است.

در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۶۰ میلیون و ۲۵۷ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۸ میلیون و ۸۰۵ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با یک میلیون و ۶۶۷ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۸۹۹ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال بوده است.