به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عدم تعادل در بخش درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری گفت: وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و با توجه به تکالیف قانون بودجه سال ۹۴ کشور، دولت نیازمند اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل کسری بودجه این بخش است.

معاون اول رییس جمهور افزود: چاره‌ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند و یا هزینه‌ها در بخش هدفمندی کاهش یابد، لذا دولت باید طرحهای پیشنهادی موجود برای نحوه اجرای این دو الگو را بررسی کند.
در این جلسه طرحهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد نحوه متعادل کردن وضعیت منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانهها برای سال ۹۴ ارائه شد و مزایا و معایب روشهای مختلف کاهش هزینهها و افزایش درآمدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.