به گزارش افکارنیوز، طبق اعلام قبلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پنجاه و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اردیبهشت از امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۹۴ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز و قابل برداشت شد.

دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف به شناسایی افراد پردرآمد و حذف ‌آنها از دریافت یارانه نقدی است تا کسری درآمد هدفمندی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی جبران شده و یارانه بیشتری به نیازمندان تعلق گیرد.

از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها ماهانه حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان و تا کنون در مجموع ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است.

قانون هدفمندسازی یارانهها ۵ ساله بوده و از ۲۸ آذر ۸۹ شروع شده و طبق قانون باید تا ۲۸ آذر ۹۴ پایان یابد.