به گزارش افکارنیوز، ایرج ندیمی، با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ کشور و درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: بر اساس گزارش کمیسیون بودجه دولت در چند سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل هدفمدی درآمد داشته که ۶۵ هزار میلیارد تومان مازاد به هدفمندی تزریق شده است.

وی افزود: در حالی دولت از منابع دیگری صرف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه پرداخت نقدی کرده است که طبق قانون باید ۵۰ درصد از این درآمد به صورت نقدی و ما بقی به سایر بخش‌ها به صورت نقدی و یا غیرنقدی تخصیص می‌یافت.

وی با اشاره به اینکه دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه به یارانه نقدی اختصاص داده است، در حالی که سایر بخش‌ها از جمله عمران و تولید آسیب‌ دیده‌اند، گفت: دولت از نظر بودجه‌ای مکلف است که به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام کمتر متکی باشد و وابستگی را در طول فرآیند زمانی قطع کند.

ندیمی درباره اصلاح نرخ سود و حذف سهمیه‌بندی بنزین نیز تصریح کرد: طبق قانون باید نرخ حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد معیار فوب خلیج فارس برسد و نرخ‌ها بین‌المللی شود.

وی گفت: دولت علاوه بر حذف سهمیه‌بندی بنزین و تک نرخی کردن آن باید یارانه اقشار پردرآمد را حذف و یا اینکه مبلغ پرداختی متغیر باشد به دولت در این زمینه حق دارد با تشخیص درآمد و بررسی‌های قانونی یارانه نقدی را حذف و کم و زیاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به اندازه‌ای که طبق قانون درآمد کسب می‌کند، باید ۵۰ درصد از آن را صرف پرداخت نقدی می‌کرد، اما به دلیل عدم اجرای قانون یارانه پرداختی یکسان بوده است.

وی با بیان اینکه منابع حاصل از هدفمندی یارانهها باید صرف تولید و اشتغال کشور شود، گفت: اگر قانون اجرا میشد، اکنون باید ۴ هزار میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری و ۵ هزار میلیارد تومان بابت تولید پرداخت میشد.