به گزارش افکارخبر، مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق چین در ارتباط تلفنی با برنامه پایش اظهار داشت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثیبت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.وی افزود: تفاوت در پایان سال ها به میلادی و شمسی یک سری اختلاف در میزان صادرات و وارد ایجاد می کند. چون پایان سال آنها که اعلام آمار می کنند با پایان سال ایران متفاوت استحریری با تأکید بر اینکه قاچاق کالا برای ما با اهمیت است، گفت: شرط عضویت در اتاق های مشترک داشتن کارت بازگانی است ولی قدرت تجسس در اموال شخصی مردم را نداریم. افرادی با ما همکاری دارند که دارای شناسنامه بوده و هویت کاری آنها مشخص است.وی ادامه داد: در طول ۱۲ سال اخیر بارها به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که موافقت قرنطینه را با چین در مورد امحا و احشا انجام دهد. به شدت کالای ایرانی هم به کشور چین قاچاق می شد منتهی تشدید مبارزه با فساد در این کشور باعثشد تا طی چند سال اخیر آن را کاهش بدهند.نائب رئیس اتاق چین تصریح کرد: موضوع انبارها موضوع چندان مهمی نبوده ولی موضوع قاچاق در سطح عرضه را باید پیگیری کرد. یکی از راه های مبارزه با قاچاق در سطح عرضه بوده و نباید خیلی به انبارها اهمیت داد.وی افزود: در مورد قاچاق نباید آدرس اشتباه ارائه داده و باید بدانیم تمام قاچاق از کشور چین انجام نشده و عمده قاچاق پوشاک از کشور ترکیه و پاکستان انجام می شود. همچنین یک برند سیگار هست که در ایران نمایندگی نداشته ولی پرفروش ترین برند سیگار در کشور است.به گفته وی، انک های سازمان یافته صاحب قدرت داریم که در عرصه قاچاق حضور دارند.حریری اضافه کرد: منفعت ملی برای سایر کشورها که مهم نیست و آنها فقط کالای خود را به فروش می رسانند. یکی از عیب های موجود در کشور عدم شفافیت و آزادسازی در آن است. باید این مسئله که در داخل کشور ضوابط رعایت نمی شود را ریشه یابی کرد تا برخی از کالاهای ممنوعه از طریق قاچاق به کشور وارد نشود.وی با بیان اینکه اقتصادی که شفاف، رقابتی و آزاد نباشد، قطعا مشکلات زیادی را به ویژه قاچاق کالا خواهد داشت، تاکید کرد: سود بانکی، بورس و بنگاه داری بانک ها نیز از سایر مشکلات ایجاد شده خواهد بود.نائب رئیس اتاق چین گفت: قبل از استقرار دولت نهم قاچاق کالا تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد حساب قاچاق کالا را تا حدود ۲۰ میلیارد داشتیم. خوشبختانه با استقرار مدیریت فعلی ستاد مبارزه با کالا و اقدامات صورت گرفته در گمرک مانند پنجره واحد مقدار زیادی از رشد قاچاق را کاهش دادیم.وی ادامه داد: با این کاهش ها طی دو سال اخیر هنوز همان رقم ۲۰ میلیارد قاچاق کالا را داریم. اگر نگاه غیر امنیتی و اقتصادی ادامه پیدا کند، امیدوارم هستیم که این روند کاهش میزان قاچاق کالا را تا سال های آینده شاهد باشیم.حریری با اشاره به این موضوع که متاسفانه قاچاق یک سوم از تجارت کشور را تشکیل نداده و بلکه چهار برابر واردات قانونی کشور است، گفت: ‌ قاچاقچی فقط کالاهای ساخته شده را وارد کرده و در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان کالاهای وارداتی ساخته شده در مقابل واردات تنها پنج میلیارد تومان مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و کالای اساسی بوده است.وی خاطرنشان کرد: کشور ما بهشت پول شویی است. قاچاق دشمن تجارت قانونی بوده و باید با آن مبارزه کرد. تعرفه کالای ما بالا بوده و باید اصلاح شود.