به گزارشافکارخبر،به جز چند هفته اول تابستان که برخی از مالکان بیش از تورم سالانه بر نرخ اجاره‌شان افزودند که پس از مدتی مجبور به کاهش نرخ‌هایشان شدند، سایر روزهای تابستان بازار اجاره آرام و تقریبا بدون نوسان بود. امسال به‌طور متوسط ۱۰ درصد به نرخ اجاره بها افزوده شد. هرچند برخی از کارشناسان معتقد بودند به دلیل کاهش قیمت مسکن نرخ اجاره بها نیز نباید افزایشی داشته باشد. به دلیل کاهش نرخ سود بانکی امسال برخی مالکان به دریافت رهن حدود یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع تمایل بیشتری داشتند، اما فایل‌های رهن کامل در هفته‌های پایانی مرداد ماه بیش از فایل‌هایی بود که درخواست اجاره بهای بالا داشتند.

به نظر می‌رسد با افزایش تعداد خریداران مسکن، که با کمک وام و رهن کامل می‌توانند صاحبخانه شوند تمایل به رهن کامل نیز افزایش یافته بود.