به گزارش سایپا نیوز و به نقل از شرق این طرح که امکانات و خدمات جدیدی نظیر تعیین زمان تحویل خودرو از سوی مشتری و پرداخت هزینه سفر ماهیانه به حساب مشتریان، ازجمله ویژگیهای آن محسوب میشود، توانسته بازار راکد خودرو را تکان دهد و مردم را به حضور در نمایندگیهای این شرکت خودروسازی در سراسر کشور ترغیب کند.

براساس این گزارش، این طرح توانسته در ١ روز گذشته جایگاه درخور‌توجهی در میان مشتریان و سرمایه‌گذاران پیدا کند و آمار، حاکی از افزایش روزانه تقاضا برای ثبت‌نام در این طرح است.

با توجه به اینکه علاوه‌بر مبحثفروش خودرو، عمده ویژگی‌ این طرح برخورداری از قابلیت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن است، به ‌نظر می‌رسد در صورت ادامه، می‌تواند مشتریان بیشتری را به نمایندگی‌های سایپا بکشاند.

طرح اتوخدمت سایپا ابتکار جدیدی است که در آن مشتریان با پرداخت مبالغ اولیه ثبتنام، نسبت به زمان تحویل خودرو خود در بازههای زمانی سه، شش و ٩ ماه و همچنین یک و دو ساله، اختیار عمل دارند و در همین مدت نیز سود مشارکت با عنوان هزینه سفر به صورت منظم و ماهیانه به حساب آنها واریز خواهد شد. این درحالی است که هیچگونه افزایش قیمتی در خودروهای تحویلی لحاظ نخواهد شد و مشتریان، خودروهای ثبتنامی خود را براساس قیمتهای کنونی دریافت خواهند کرد.