به گزارشافکارخبر، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس؛ از بررسی طرح مشکلات جایگاهداران سوخت در کمیسیون انرژی، خبر داد و گفت: مشکلات جایگاهداران سوخت از جمله موضوع کارمزد روز سه‌شنبه با حضور وزیر نفت بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بررسی مشکلات جایگاهداران، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بررسی نهایی می‌شود، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اساسنامه شرکت ملی نفت چند روز آینده نهایی و تا پایان مهر تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: شرکت ملی نفت بزرگ‌ترین شرکت در کشور است که در گذشته این شرکت به دلیل نبود اساسنامه هویت حقوقی نداشته و بعد از پیگیری‌های مجلس قرار بر این شد که برای آن شناسنامه تهیه شود.