به گزارشافکارخبر،متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی هم‌چنین تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۷۲.۵ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰.۰ درصد کاهش نشان می دهد.

جدول عملکرد معاملات انجام شده شهر تهران در شش ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ درصد تغیر
تعداد معاملات(واحد مسکونی) ۹۰۶۶۸ ۷۲۵۴۹ ۲۰.۰ -
قیمت(هزار ریال) ۳۹۰۷۴۳ ۳۸۵۶۹۱ ۱.۳ -