به گزارشافکارخبر، علی طیب نیا در این سفر با وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی برزیل دیدار خواهد کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان در این سفر در خصوص روابط اقتصادی دو کشور با مقامات برزیلی گفتگو می کند.
محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، وزیر اقتصاد را در این سفر همراهی می کند.
برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ داد و ستد بازار است.