به گزارشافکارخبر،در نامه‌ای که یک نسخه آن را یکی از مقامات مسئول وزارت نیرو در اختیار ما قرار داده، آمده است: طبق گزارش‌‌های واصله در فصول پاییز و زمستان پیش‌رو(به ویژه در ماه‌های مهر و آبان) به دلیل بروز النینوی قوی - بروز پدیده قوی آب و هوایی - احتمال وقوع زمستان بسیار سرد و بارش‌های زیاد در ایران وجود دارد.

در این نامه آمده است: در این صورت احتمال روی‌آوردن مردم به گرمایش توسط برق افزایش می‌یابد.(مشابه زمستان ۸۶) لذا ضروری است اقدامات زیر به عمل آید و سایر تدابیر لازم به کار گرفته شود:

۱ - پیش‌بینی ذخیره سوخت مایع کافی در نیروگاه‌ها که در صورت افزایش مصرف گاز طبیعی در سایر بخش‌ها و کاهش تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه‌ها بتوان تداوم تولید نیروگاه‌ها را تضمین کرد.

۲ - پیش‌بینی توان تولید لازم در برنامه تعمیرات سالانه نیروگاه‌ها در فصول سرد.

بنابراین گزارش، چیت چیان وزیر نیرو این نامه را به وزیر کشور و ستاد مدیریت بحران برای اقدامات پیشگیرانه رونوشت کرده است.