به گزارشافکارخبر، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره عدم رضایت از اجرای اقتصادی مقاومتی افزود: البته این را هم باید درنظر بگیریم که ما یک سال و نیم است این راه را اغاز کرده ایم و خیلی از ساختارها باید تغییر کند.


وی گفت: در همین فاصله کوتاه که در تحریم هم بودیم با خرج های فراوان در امور جاری مواجه بودیم.

سخنگوی دولت افزود: یکی از مشکلات ما این است که مقدار و حجم زیادی از پول را باید به صورت جاری بپردازیم.

نوبخت گفت: البته اینکه می گویند دولت در پرداخت یارانه ها عزا می گیرد اینگونه نیست و ما عزا نمی گیریم و خوشحال می شویم که پول یارانه ها در بین مردم توزیع شود اما معتقدیم می شد به شکل بهتری این پول را هزینه کرد.


وی با بیان اینکه بخشی از این پول ها از خزانه دولت برداشت می شود، افزود: اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت نمی شد تا بین جامعه توزیع شود.

سخنگوی دولت گفت: همین ماه گذشته ما مجبور شدیم ۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای توزیع یارانه ها برداشت کنیم.


نوبخت افزود: این پول اگر در بخش عمرانی یا اشتغال جوانان مردم استفاده می شد ایا مردم راضی تر نبودند؟

وی با بیان اینکه ما گرفتار بخشی از تصمیم های گذشته هستیم، گفت: البته دولت درصدد اجرای شایسته اقتصاد مقاومتی است و بعد از مطالبه مقام معظم رهبری یک ستاد راهبری دیگر در این زمینه تشکیل شد که هم عضو آن هستم و عصر امروز هم تشکیل جلسه می دهیم تا بتوانیم با دستگاه های مختلف جمع شویم و به تحقق مطالبه و خواست معظم له کمک کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه ما هم از این نتایج و پیشرفت آن راضی نیستیم، افزود: اگر کسی بگوید دولت با اقتصاد مقاومتی موافق نیست، مطمئن باشید اقتصاد مقاومتی را نخوانده است زیرا تمام سخن اقتصاد مقاومتی تجهیز منابع و اضافه کردن دانش روز برای افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
وی گفت: همچنین اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که مصرف داخلی و هزینه ها محدود شود و صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همچنین روابط با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر بهتر شود.

نوبخت افزود: این حرف ها عین متن ابلاغی مقام معظم رهبری است و حالا بگویید که با کدام یک از اینها مخالفید؟

وی گفت: دولت هیچ راهی برای کمک به اقتصاد کشور جز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد.


سخنگوی دولت افزود: حتی اگر سیاست های اقتصاد مقاومت مطرح نمی شد، اگر عقل هایمان را کنار هم می گذاشتیم به همین می رسیدیم و با همین سبک و سیاق کشور را اداره می کردیم.